PHILIPS ging zich bemoeien met 'lucht motoren' en reed daardoor een scheve schaats op glad ijs als Koninklijk Concern.

Anton Philips(rechts) samen met Henri Ford, Eindhoven 1930

Philips en haar betrokkenheid

NatLab in aanbouw , jaren dertig.

Opmerkelijk is dat Philips uit Eindhoven is benoemd over Johannes Wardenier. Ook Johannes Wardenier ging Philips in de jaren 1950-1960 vaker benoemen wat leidde tot nieuwe speculaties over de bemoeienissen van het Koninklijke Philips N.V. met de uitvinding en persoon Wardenier.

"Het bedrijf Philips blijft echter ontkennen....betrokken te zijn bij Johannes Wardenier en zijn uitvinding.

Wat klopt hiervan?

Doordat er vele artikelen zijn die hierover al uitvoerig hebben geschreven zo ook in de boeken van Dhr. Henk Ymker heeft mijn onderzoek toch enige feiten en conclusies aan het licht gebracht.

In het kort:

01) Philips bij hoofd ingenieur Herre Rinia (Cornwerd)heeft in 1935 de demonstratie van Johannes Wardenier bekeken in Utrecht. In de verslaggeving van de geschiedenis van het Natlab kwam dit naar voren. Dezelfde Herre Rinia werd adjunct directeur van het beruchte NatLab bij Philips waar in 1937 werd begonnen(officieel) met de ontwikkeling van een 'luchtmotor’ die ze zelf op het 'Stirling type' baseerden volgens hun eigen uitleg. Tussen de periode van 1935-1940 stond Dhr. Gilles Holst aan het hoofd van het beruchte NatLab van Philips.

02)Deze Herre Rinia was later samen met Hendrik Casimir de belangrijkste directeuren van het Natlab over de "lucht motor". Ze waren ook nog eens buren van elkaar en kwamen volgens de kinderen van Dhr. Herre Rinia(die ik beiden gesproken heb) wel eens op bezoek en praten alleen maar over zaken. De vrouwen moesten dan in de keuken achter blijven, zo ging dat toen nog.

03)In 2019 heb ik vele oud medewerkers(80-94 jaar oud) gesproken die betrokken waren bij de 'luchtmotor' van Philips, ook de zonen dus van Dhr. Herre Rinia. Op het hoogtepunt van de ontwikkelingen van deze Philips motor alias Wardenier idee werkten 300 mensen(naoorlogse periode) aan dit project. Tot 1970 heeft dit nog voortgeduurd en daarna na vanuit Amerika enige jaren.

04)Herre Rinia startte met patenten in 1939(Nr. 51975) die al gebaseerd waren op de uitvinding omschrijving van Johannes Wardenier. Dhr. Rinia is geheel onbekend met autotechniek en motoren. Opmerkelijk dat iemand wordt aangenomen die afgestudeerd is in elektronica en plots alle verstand zou hebben van motor-techniek. 

05) Philips oud medewerkers van het NatLab noemden onze Johannes Wardenier, gekscherend, de 'kleine knutselaar uit Wolvega'. Johannes was ook klein van gestalte, maar 163 cm groot volgens een medisch rapport van een arts in Utrecht(1943).

* Grappig is dat Frits Philips volgens de zonen van Herre Rinia een Meccano doos gaf als geschenk, zodat de Philips medewerkers beter konden gaan ....knutselen.

06)Philips werkte samen met ...Shell Lab en de VS-regering zo ook Ford Motors. Al deze instellingen hadden hun eigen "geheime politie". Johannes kon dit uiteraard niet overzien.

07) Philips ontwikkelde een "stille luchtmotor" in een Top Secret plan van de VS-regering voor onderzeeboten tussen 1946-1960. Philips tekende bij Herre Rinia dit contract. De gegevens heb ik kunnen inzien waarbij al in 1945-1946 haast werd gemaakt om de VS te 'helpen' aan stillere motoren voor onderzeeboten.

08) Philips had zijn eigen geheime dienst en politie waar een angstcultuur heerste onder leiding van Dhr. F. Otten(schoonzoon van Anton Philips). Voor 1940 en na 1945 bleef de werkwijze van Philips op zijn minst gezegd; stigmatiserend op mensen. Een angstcultuur van elkaar verraden vooral.

De 'Himmler' van Philips was ongetwijfeld Willem Dijster en de jurist W.E.A. de Graaff(Een soort beruchte Roland Freisler type) die zowel voor de Nederlandse als voor de Duitse Geheime Diensten werkten tussen 1934-1944. Andere beruchte leden waren: Dr.ir. C.H. Mellema(octrooi spionage en steler). Dhr. van Moorsel(verraadde menige Philips verzetsmensen). Dhr. A. van Wijk die zich bezighield met valse documenten uitgifte bij Philips. Ook een zekere W.J.H.J. d'Aguin, die werkte voor de vooroorlogse Nederlandse Geheime Dienst GS-III en bij Philips aldus. Tot slot wil ik nog benoemen Dhr. W. Schreinemakers die werkte voor Philips en de Centrale Inlichtingendienstvoorloper van de BVD). Hij onderhield ook connecties met de Gestapo en andere diensten toen. Een schimmenspel onder de wapperende "Koninklijke Philips" vlag.

Ook in de periode van 1945-1960 was het een tijd van 'zwijgen is goud en praten is lood', eenieder met afwijkend gedrag en politieke meningen(communistisch vooral) werd in de gaten gehouden en verraden.

Koninklijk Philips N.V. produceerde in 1940 en 1941 voor 200.000.000 gulden aan spullen die over Europa gingen. De Duitse bezetters konden prima overweg met de Philips heren Otten en Frits Philips die in 1934 nog een kast van een huis liet bouwen voor zichzelf als decadente daad midden in de crisis tijden van armoede voor het gewone volk. Wat zeker niet goed te noemen is dat Philips zo pocht over hun "verzet"tegen de Duitsers, maar daarin was tot 1943 helemaal geen sprake. Over Johannes Wardenier had Philips interesse om hem erbij te halen of de angst was dat de Duitsers ontdekten dat 'Jan de Winter' onze Johannes was.

Wellicht eerder benoemd, maar het feit dat Philips(en Shell) een eigen geheime politie had die constant aan het 'zuiveren' waren laat de schimmigheid zien van een zulk bedrijf. Dat ook Wardenier werd gespioneerd mag duidelijk zijn, hij werd slachtoffer in plaats van een held.

Anton Philips de grote baas voor, tijdens en na de tweede wereld oorlog vertelde van zichzelf; 'Ze zullen weten wie ze voor zich hebben'. Het was zijn schoonzoon Frans Otten die samen met Willem Dijs de beruchte kern vormde van hun geheime politie. Anton stond bekend als pragmatisch en vertrouwde niemand. Frits Philips, zoon van Anton stond te boek als een aardige sul. Frits was streng gelovig en kwam meer gewetensvoller over. Frits was zeker een techneut met veel inzicht.

Het is August Philips, een neef van Anton Philips die bij Shell directeur werd.

Hoofd ingenieur George Neelen werd door journalist Henk Ymker ontvangen op zijn sterfbed in 2019.Dhr. Neelen gaf toe dat er wel degelijk een verbinding was tussen Philips en Johannes Wardenier en dat in 1957 een idee werd overgenomen van Johannes. Deze Dhr. Neelen stond inderdaad op de lijst die ik heb van medewerkers van de 'lucht motor' bij Philips.

Een Patent in 1941 was met een anonieme uitvinder.....en in 1942 met een uitvinder F.L van Weenen......wie was deze mijnheer Weenen en was zijn relatie met Johannes Wardenier?

Meerdere zaken zijn boeiend, maar veel teveel om hier te beschrijven.

Ook heb ik een langdurig interview gehad met de vader van Paul Haarhuis, een voormalige top tennisser die ook werkte aan de 'lucht motor' bij Philips. Doordat Frits Philips zo gefascineerd was van de lucht motor heeft het 40 jaar geduurd totdat het Philips concern ermee is opgehouden. Philips verkreeg nooit effectief motorvermogen kon geven ondanks tientallen medewerkers en geld. Ook de Amerikaanse samenwerkingen verliepen uiteindelijk op niets uit inclusief Ford Motors , CIA en Shell(andere belangen).

Verder verkreeg ik materieel van wijlen Dhr. Gert van Veldhuisen die ook voor het NatLab werkte aan de 'lucht motor'. Enige unieke foto's heb ik nu die ik alleen publiceer bij een eventuele nieuwe boek uitgave over De Zaak Wardenier.

Opmerkelijk dat Philips jarenlang samenwerkte met Shell en Ford motors bleek uit mijn onderzoek. Ook hierin heb ik veel onderzoek gedaan en oud medewerkers gesproken die werkten bij het NatLab.

Opmerkelijk wist iemand me te vertellen dat hij er overtuigd van was dat Johannes Wardenier iets had bedacht om de "lucht motor" meer kracht te geven in paardenkrachten(KWh's). De obsessie bij Frits Philips was enorm dat zijn eigen mensen en ingenieurs niet het resultaat konden brengen wat hij gehoopt had.

Zowel Philips als Shell konden met elkaar aan de tafel zitten, maar schijnbaar niet met Johannes Wardenier die in hun ogen ongeschoold was en een knutselaar. Maar je ziet dat na 1945 er regelmatig contact werd gelegd met Johannes Wardenier die behoorlijk beschadigt uit de 1940-1945 periode kwam. Getuigen vertelden(Henk Ymker verslag) dat Johannes bezoek kreeg en overladen met geschenken en dat hij goed werd verzorgd. Deze getuigen vertelde ook dat het zeker geen lokale dorpelingen waren, maar mensen van goed komaf en beschaafd Nederlands spraken....

Pogingen van Philips om Johannes te gebruiken als adviseur zijn niet te bevestigen door me. Wel werkte Philips met zekerheid aan Wardenier zijn idee en uitvinding tot aan de dood van Wardenier in 1960.

Opmerkelijk! In 1949 overleed een zekere Ir. H.M. Meier Mattern bij een proefneming in Delft(Shell Lab). Een explosie van een cilinder van de 'lucht motor' werd hem fataal.

Philips als concern had de filosofie gericht om de consument te bereiken op de eerste plaats. Vele artikelen werden succesvol ontwikkelt en Philips werd een wereldspeler. Het is daarom opmerkelijk dat Philips in het web kwam van 'geheime opdrachten' met de CIA en de Amerikaanse regering als opdrachtgever zo bedrijven als G.M. en Ford. Frits Philips vond de "hete lucht motor" een troetelkind. Shell was maar wat blij dat Philips de 'lucht motor' bleef ontwikkelen en dat ze zelfs bereid waren om hun eigen Shell Lab in Delft en Amsterdam voor Philips medewerkers open te stellen. Hun belang, Shell, was alleen om over de schouders mee te kijken....niets meer als olie en gas nt.

Opmerkelijk zijn de uitspraken van een zekere Philips voorlichter met de naam Wiedenhof. Deze Dhr. Wiedenhof sprak zich uit aan Dhr. Gerard Braspenning, een bekende journalist die voor de VPRO een radio verslag maakte in 1986. Toen Dhr. Wiedenhof verklaarde dat Philips wel Wardenier ophaalde op 16-06-1944 puur per toeval kwam er een vreemde toespeling. Volgens het boek van Gerald van der Stroom, rechtspraak 2de W.O. stopte Philips met hun transporten om zieke, gewonde Nederlanders te helpen na 06-06-1944. Dat zou te maken hebben met D-day. De transporten begonnen in mei 1944 volgens de uitleg van Gerald van der Stroom. Opmerkelijk is dat Johannes wel dankzij Philips, alleen, werd opgehaald.

Opmerkelijk! Dat een hoofdrolspeler in De zaak Wardenier Ir. Herre Rinia de onderscheiding kreeg, 'de gouden Kamerlingh Onnes' medaille(vernoemd naar de Nederlandse natuurkundige Kamerlingh). De vele vlijende woorden richting Rinia dat hij een pionier was die natuurkundige wetten trotseerde was belachelijk, maar passend in die omstandigheid dat dit soort instituten(NatLab) en haar medewerkers elkaar allemaal naar de mond spreken. Hun broodheer was Frits Philips en daarboven was de Koningin en God.....

Conclusie is dat Philips bij zekerheid betrokken was bij Johannes Wardenier en zijn uitvindingen, maar niet de echte kwade genius was in dit steekspel.

Waarschijnlijk kreeg Wardenier een toelage vanuit het NatLab van Philips, welke weer werd bevestigd door anderen die zeggen dat Wardenier met blanco cheques geld ophaalde bij een bank, wat ongebruikelijk was in die tijden voor dorpelingen.

Het was C.M. Hargreaves (oud medewerker) die later een pittig boek uitbracht begin 1991 over de geschiedenis van de Philips lucht motor sinds 1937. Ook de geschiedenis van het NatLabmits het niet gekleurd is en boeiend te lezen. Boekjes over zogenaamd 'verzet' van Philips medewerkers tussen 1940-1945 is vooral gekleurd geschreven waarbij geen kwaad woord over de zaken die Philips graag deed met de Duitsers tussen 1934-1943.

Opmerkelijk is het verslag van een zekere Willem Warmenhoven over Philips; "Afgekocht door Philips?
Over in hoeverre Philips achter de opname van Wardenier en de verdwijning van de motor heeft gezeten is nooit bekend. Een feit is wel dat Wardenier vanaf het moment van zijn ontslag uit de kliniek een luxe leven leidde, dure kostuums droeg, in een auto rondreed, sigaren rookte, volop rondjes gaf in de plaatselijke kroeg en alle boodschappen en materialen voor nieuwe experimenten contant betaalde. Dat was onduidelijk, omdat hij officieel werkloos was. Het vermoeden bestond dan ook dat er een geheime overeenkomst lag tussen Philips en Wardenier. Dat vermoeden werd nog een versterkt door het feit dat Wardenier, nadat hij in de oorlog door de Duitsers was gearresteerd, op initiatief van Frits Philips uit de Duitse gevangenis werd bevrijd, en vervolgens werd verpleegd in een duur kuuroord te Laren.

Johannes Wardenier werd opgehaald uit het ziekenhuis van Siegburg, nadat hij allang zijn korte gevangenis had uitgezeten. Volgens Duitse documenten werd hij op 16 juni 1944, 10 dagen na D-day naar Nederland vervoerd door het Rode Kruis. Een rit van 200 km. Dit is bijzonder. Boze tongen bij Philips beweren dat dit een toevalstreffer was.....we weten nu wel beter!

Opmerkelijk is een getuige die in 1974 sprak met journalist Henk Ymker. Deze man wilde zijn naam niet noemen wegens de benauwdheid en angst over Wardenier. Hij vertelde dat hij met regelmaat kwam bij Bouke Brink thuis waar Johannes logeerde in die tijd tot voor zijn dood(1960). Johannes kon prachtig verhalen vertellen en we lagen letterlijk aan zijn lippen als jongeren. Johannes bezag hij als wijs en ontzettend aardig. Johannes vertelde nadat hij werd opgehaald uit het ziekenhuis Siegburg(16-06-1944)naar Eindhoven toe, dat het personeel van Philips spontaan applaudisseerden. Dat heeft Wardenier als een vorm van erkenning ervaren. Verder was het opmerkelijk als Wardenier iets ging vertellen dat de gordijnen dicht moesten en dat er zachtjes gesproken werd. We waren gewoon 'benauwd' en je voelde dat er steeds dreiging was rondom en met Wardenier. Het was dan ook vreemd dat Wardenier plotseling er niet meer was....

Opmerkelijk is ook een zekere oud medewerker die bij het Natlab werkte aan de 'lucht motor' . Zijn naam is Henk Gerrits. Hij kwam uit Steenwijkerwold , het dorpje waar Johannes Wardenier ook geboren was. Deze Henk kende de hele familie Wardenier en ook wat er zich afspeelde van 1934-1960. Was hij spion en informant erbij voor Philips ? Hij overleed een dag later nadat hij vertrok(pensioen?) bij Philips. 

Opmerkelijk is dat het Philips concern plots van 'hete lucht motor' naar 'koude lucht motor' ging om CRYO te introduceren. Met cryogene apparatuur, op zijn hollands: "koudgaskoelmachines" , kun je heel snel naar een heel lage temperatuur. Om wat preciezer te zijn : in 15 minuten naar - 200 graden Celsius. Deze machine was bedacht door het NatLab in de jaren vijftig en zestig. Door de opkomst van kunstmatige inseminaties(sperma invriezen) bij koeien was zo'n kans voor Philips. Het principe rust om lucht te scheiden. Het was vooral Ir. G.J. Haarhuis die de technische leiding had, die sprak ik nog in 2019. Hij was reeds 88 jaar en in puike conditie. Zijn zoon is Paul Haarhuis, de bekende tennis speler.

Opmerkelijk is dat Johannes Wardenier in 1959 , nog geen jaar voor zijn mysterieuze dood, dat de beweringen van PHILIPS over hem als 'smoesjes en onwaar' waren. Dit nadat PHILIPS op stoom kwam in de hoogtij dagen van productie. Ook de olie handel en haar belangen stegen enorm.

Johannes Watrdenier zou volgens de laatste huisgenoten Bouke en Poppe Brink een toelage hebben gekregen.....op basis dat Wardenier zijn eerdere tekeningen bij PHILIPS had liggen. Dat PHIL:IPS Johannes Wardenier had opgehaald uit Siegburg, 1944, was dan ook zeker geen toeval zoals PHILIPS maar steeds trachtte te beweren later.


Ir. Th. Ph.(Theo) Tromp is waarschijnlijk de man geweest die Johannes Wardenier uit het ziekenhuis van Siegburg(Duitsland) op 16 Juni 1944 liet ophalen.

Met goede moed presenteert de Philips topmannen in Amerika hun Ford Torino II , te Dearborn. De auto werd uiteindelijk niet in productie genomen nadat Ford een miljard aan subsidies opstreek....

Uiteindelijk kwam Philips met de stationaire motor die werd gebruikt om radio toestellen in overzeese gebieden in te zetten en de Ford Torino waar een "hete lucht motor"zat die dus zonder brandstof reed

Brandstofloze motor van Philips

Uniek beeld materiaal werking lucht materiaal.

Philips boot met de lucht motor

Unieke Philips beelden van een boot met de 'Stirling-Philips Motor erin.

Wellicht het duurste woonhuis van Nederland. Frits Philips liet het bouwen in 1934. Hoe decadentie de rol speelde destijds en nu nog.

Wardenier zijn toekomstige autobus op een 'lucht motor' in 1934

Tussen 1946 en 1956 bouwde Philips in het grootste geheim deze op lucht draaiende motoren in onderzeeboten. Het was Ir. Herre Rinia uit Cornwerd, werkzaam voor het NatLab van Philips, die met regelmaat in de Verenigde Staten vertoefde. Dezelfde Herre Rinia zag Johannes Wardenier in 1935 in Utrecht.

Eindhoven in 1935, onderwijs vanuit de beruchte NatLab.

Johannes Wardenier was een begaafd knutselaar en constructor.

Ingenieur Haarhuis(Vader van de beroemde tennisser Paul Haarhuis)uit Eindhoven samen met mij op de foto na het overhandigen van het nieuwste boek "Het Mysterie Wardenier".

Van 'hete lucht motoren' naar 'koude lucht motoren' bij Philips.