Dhr Louis Einthoven, Chef van de BVD ofwel de Binnenlandse Veiligheid Dienst(1949-1961) en het brein van de operaties tegen 'gevaren' in de maatschappij.

Dick Schoof , Generaal-Directeur bij de AIVD, de opvolger van de BVD. Deze persoon traineerde persoonlijk de onthullingen over Johannes Wardenier zijn dossier en wilde niet meewerken ondanks drie verzoeken van de familie Wardenier.

De rol van de Geheime Dienst inzake Wardenier.

"Een brandstofvrije motor: De ultieme droom voor het milieu, de nachtmerrie voor iedere staatskas." Voer voor elke Geheime Dienst !

De Nederlandse AIVD(Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst)is de opvolger van de BVD (Binnenlandse Veiligheids- Dienst). Hun missie wordt als volgt gedefinieerd;

"Wij zijn de AIVD. We staan voor de veiligheid van Nederland. Al sinds de oprichting, kort na de Tweede Wereldoorlog, beschermen we de democratie tegen nationale en internationale dreigingen. Zodat we in vrijheid kunnen leven.Wij doen wat nodig is om te voorkomen dat staten, organisaties of personen onze rechtsstaat tegenwerken, ondergraven of aanvallen." 

Redactie :  Waarom geeft de AIVD(voormalige BVD) het dossier Johannes Wardenier niet vrij ? Ondanks vijf keer een verzoek. Veiligheids- belangen voor wie ?? waarom bemoeide de generaal-directeur Dick Schoof zich ermee in 2019 om het dossier niet vrij te geven ? Het blijkt maar dat de zogenaamde staats belangen te groot zijn 85 jaar na dato !

We nemen u mee over de rol van onze Geheime Dienst(en) en Johannes Wardenier. We hebben het dan vooral over de periode 1934-1940 en 1949-1960. Het dossier Johannes Wardenier is meerdere malen door de familie opgevraagd, maar men weigert dit te openbaren...........anno 2019.

Bekijken we in het kort de periode van 1934-1940 dan zien we de C.I. als Centrale Inlichtingendienst die vooral paniek moest voorkomen in de diepe crisis waarin Nederland zich verkeerde en de belangen van het almachtige Koningshuis en H.M. Wilhelmina te waarborgen. De Dienst werd beheerst door de adel en beter gestelde ...zo. In die periode had je ook nog de militaire geheime dienst die ook wel GS-III werd genoemd.

In 1949 werden de Binnenlandse Veiligheidsdienst opgericht (BVD) die na de tweede oorlog met de verdere opkomst en dreiging van het communisme vrij baan kregen voor hun acties. Niemand stoorde zich aan hun gehanteerde methodes. Elke Dienst had een redelijk vrij spel om te infiltreren en op te treden zo nodig met geweld of uitschakeling van de persoon of organisatie.

Vooral tussen 1957-1960 speelde er een competitie Grootmachten tussen geheime diensten die vrij spel hadden voor hun grenzeloze operaties om eenieder te bestrijden die in de weg stond van de hogere machten en belangen.

Bekend is dat de CIA onze BVD hielp en zelfs bepaalde zaken overnam op ons grondgebied. Het doel "heiligt alle middelen"! De Grootmachten hadden niet alleen ideologische belangen, maar vochten ook om de beste uitvindingen. Die moesten vooral gestolen worden, opgeruimd en of misbruikt.

Dat gold ook voor vele uitvinders die verdwenen zonder dat iemand aan bel trok wat ook weer gevaar opleverde als een soort 'klokkenluider'. Angst overheerste met nep nieuws over zogenaamde nucleaire dreigingen en een ruimtevaart klucht programma ....

De BVD had een opleiding centrum in Fort Spijkerboor in de Beemster. Daar kwam ook de CIA die ook de BVD financierde, trainde, adviseerde, ondersteunde, maar ook middelen verschafte als cyanide(gif). Ook wetenschappers dienden als agenten.

Was er angst dat Johannes Wardenier in contact kon komen met agenten van de KGB?

U moet begrijpen dat de 'US law national security' bekijkt alle uitvindingen (energy inventions), waarbij alleen al in de VS een 4000 zijn in beslag genomen, omdat ze ‘Staats gevaarlijk’ zijn en gebruikt kan worden voor ‘vijandelijke machten’.... Met andere woorden als de CIA opereert samen met de BVD in Europa dan zou zeker energiebesparende uitvinding onder hun radar hebben of loep.

De olie multinationals als Shell en ExxonMobil zijn nauw aan elkaar verbonden zijn met hun dezelfde doelstellingen en hun belangen. Ze werken nauw  samen met regeringen en veiligheidsdiensten. Het is logisch dat het zwaard van Damocles sinds 1934 boven het hoofd van de arme Johannes Wardenier hing.

Omdat hij vanuit het niets kwam in 1934 was niemand hierop voorbereid en de plotselinge bekendheid van Johannes zorgde er zeker voor dat als ze Johannes uit de weg wilden ruimen toen dit niet onopgemerkt bleef in Wolvega en omgeving.

Of dit te boek staat bij de AIVD als Ambts-Dienst of Staats Geheim bekend staat weet ik nog niet...maar de zaak stinkt wel omdat ze geen openbaring willen geven na drie verzoeken.

Opmerkelijk:

In april 1981, Friesland Post, was er weer weer een uitgebreid artikel over Johannes Wardenier beschreven door de heren Hans van den Bosch en Hannah Ludwig. De oudere broer van Johannes Wardenier, Hendrik, nam het emotioneel op voor Johannes. Hij schreef de situatie als volgt; "Mijn broer is slecht behandeld. U krijgt van me alleen te horen dat de motor wel degelijk heeft gelopen, al was hij niet volmaakt. Helemaal aan het begin hebben ze de motor gestolen(08-11-1934, redactie), ik weet niet wie dat gedaan heeft, maar opeens was hij weg. Het leek wel, in die tijd dat zoveel mensen tegen mijn broer keerde. Ik kan me nog herinneren dat we een keer naar Utrecht zijn gegaan om de motor te demonstreren. De veiligheidsdienst heeft daar een stokje voor gestoken(de motor werd uit een hotel kamer meegenomen, redactie). Op onze vraag 'Welke Veiligheidsdienst' krijgen we geen antwoord. De deur wordt gesloten door Hendrik Wardenier, de vader van Jan Wardenier(1937) die een aanvraag indiende naar diezelfde veiligheidsdienst.

De situatie met Johannes Wardenier tussen 1950-1960 lijkt meer op 'Doktor Schiwago' uit 1958. Een klucht uit de USSR- Verenigde Staten periode waarbij de VS steeds probeerde om in het Russisch boekjes uit te brengen die de USSR- moest schaden. Laster met list en bedrog is toevertrouwd aan een CIA, maar ook van de KGB haar kant wist zich graag te onderscheiden. Typisch iets van en voor 'Geheim Diensten', vooral nep nieuws brengen.

Opmerkelijk:

In 2019 is er door Jan Wardenier (Johannes was zijn oom) al meerdere malen een verzoek gedaan aan de AIVD (voormalige BVD) om het dossier over Johannes Wardenier te lichten. De AIVD nog niet echt meewerken en proberen met lange juridische brieven de 'zaak' af te wimpelen. Het is de generaal directeur van der Schoof die de brief nu persoonlijk ondertekende. Opmerkelijk dat ze toch veel tijd nemen hierin. Als er niets ligt bij de voormalige BVD dan hadden ze al dit wel gemeld. Dus geven hun brieven eigenlijk aan dat er is een dossier is, wat we wel vermoeden, maar houden ze de boel op slot. Het is daarom goed om in een land als Nederland de druk erop te houden, zodat ze minder kans hebben om iets snel te vernietigen.

Opmerkelijk dat ik ontdekte dat het ministerie van binnenlandse zaken en twee commissarissen van de Koningin(H.M. Wilhelmina)zich met De Affaire Wardenier bemoeienis hadden. Een tiental documenten uit de periode november-december 1934 en begin 1935 ontving ik recent die nooit zijn gepubliceerd.

Opmerkelijk hoe de "Kleintje Muurkrant' het beschreef ; De affaire Wardenier heeft vele elementen uit een spionagescenario. Halve waarheden, leugens, marteling, desinformatie, geruchten en opgeblazen krantenartikelen zijn Wardeniers deel geweest. Wardenier is de centrale figuur in de zaak en eigenlijk is zijn motor bijzaak gebleven. Er is momenteel geen enkel principe bekend dat een motor op dergelijke wijze laat lopen, laat staan dat er fabrieken zijn gebouwd om zo'n brandstofloze motor op grote schaal te produceren.

Vreemd zijn wel de ontwikkelingen bij Philips te noemen. Als Frits Philips in de jaren tachtig zich persoonlijk inzet voor de bouw van een assemblagefabriek voor Stirling-motoren denken vele onderzoekers weer terug aan de opkomst en ondergang van Johannes Wardenier, de uitvinder van de brandstofloze motor.

Maar ook deze Philipsfabriek is er typisch genoeg nooit gekomen.....zou ook Philips slachtoffer zijn dan van de olie belangen ?

Redactie

De Geheime Dienst betrokken bij de Affaire Wardenier ? Het lijkt er wel op ook gezien hun houding om alles tegen te werken in wiens belang eigenlijk ?