Johannes Wardenier in de laat jaren vijftig, kort voor zijn mysterieuze dood.

Johannes onder verdachte omstandigheden overleden

De Elberger Courant schreef op 10-01-1971 op pagina 9 

"Op het kerkhof te Kerkbuurt is hij begraven. Het was geen grote begrafenis. Wat familie en enkele kennissen brachten Johannes Wardenier naar zijn laatste rustplaats."

Dit bovenstaande bericht werd later bestreden. Hoe dan ook is zijn lijk daar niet begraven en ook nooit gevonden. 

Johannes Wardenier is 'dood gegaan of vermoord' op het hoogtepunt van de 'koude oorlog'! 

Spionage diensten rolden over elkaar heen en Nederland was in de ban van het communistisch rood gevaar. Shell en de BVD-CIA hadden vrij spel. Ook de KGB deed stevig mee en wilde ook graag strategische informatie verkrijgen.

De dood van Johannes was even mysterieus als zijn uitvinding. Dat mag duidelijk zijn.

Op 27-07-1960, hartje zomer overleed, plotseling,  Johannes Wardenier in het ziekenhuis van Meppel aan een 'niervergiftiging' . Zeer verdacht daar hij niet een stevige alcohol drinker was of een ziektebeeld had hierin.Bij het opvragen van zijn medische gegevens door Jan Wardenier(zoon van de oudere broer Hendrik Wardenier) in 2019, bleek dat zijn dossier was vernietigd....Het lijk van Wardenier werd uiteindelijk uit het ziekenhuis weggehaald maar nooit ergens gevonden, dus een autopsie op zijn dood is onmogelijk. Een typisch scenario stijl voor een Geheime Dienst !

Kijken we even naar de naoorlogse tijd en de opgang van de olie en gasindustrie. Een groot deel van de welvaart zouden we te danken hebben aan de verkoop van gas & olie door Shell en andere grote spelers. Inkomsten dus voor de regering en het Koningshuis.

Shell samen met ExxonMobil ,die elke 'uitvinding opkochten of lieten verdwijnen.

Je moet bedenken dat alleen al in Nederland 30 miljoen vaten olie nodig zijn voor ons vervoer, schepen en vliegtuigen. We kunnen zeggen dat onze levensstijl werd gevormd, vervormd en bepaald.

Aan milieu gedoe en uitbuiting aarde of bodemverontreiniging boeit niemand bij de 'Groten van de Aarde'.

Zo ontdekte ik ook dat in de jaren dertig een vergunning werd afgegeven door de Staat(Koningin Wilhelmina- en Dr. Colijn) aan de Bataafse Petroleum Maatschappij van Dhr. Henri Deterding.

In 1943 werd het grootste olieveld in Schoonebeek klaar gemaakt en bevestigd. Het aardgasveld bij Slochteren werd in 1959 door de NAM opgepakt.

De belangen in Olie en Gas waren overal zo overweldigend dat niemand zat te wachten op een Johannes Wardenier met zijn dien model. 

Dezelfde Wardenier begon zich weer behoorlijk te roeren in interviews, zelfs op de radio dat hij alsnog zijn uitvinding ging brengen dat was laat 1959. Johannes Wardenier zijn woorden waren onder meer in 1959; "Ik ga er zelf nog een maken(motor), kunnen mensen het zelf zien" ....

Opmerkelijk is dat zijn lijk zou zijn begraven in Kerkbuurt, bij Steenwijkerwold. Later onderzoek toont aan dat zijn lichaam daar niet ligt. Volgens zijn familie is zijn lichaam bij het graf van zijn ouder geplaatst in Steenwijkerwold. Henk Vos, grafdelver daar zegt dat er buiten zijn ouders niemand...is bij geplaatst, ook het register van de gemeente vermeld geen graf van Johannes Wardenier.

Het is bekend dat Bouke Brink, een vriend en huisgenoot van Johannes op bezoek was in het ziekenhuis in Meppel. Ook nog enige anderen, maar het is opmerkelijk dat niemand wil spreken wat er is gebeurt met Johannes net voor zijn dood, tijdens zijn dood en het verdwenen lijk.

Bij Bouke Brink werd ingebroken..... na het overlijden van Johannes en tekeningen meegenomen van Johannes(daar kwamen ze voor). Onder een thee kastje werd nog wel schetsen van Johannes gevonden later tijdens het opruimen van de woning en gepubliceerd in veranderde vorm door Henk Ymker in zijn boekwerken.

Het was een zekere Hendrik de Lange, een neef zeggen van Johannes Wardenier die getuigde van het overlijden van Johannes in het Ziekenhuis. Hij, deze Hendrik, staat op de overlijdensakte die ik in het bezit heb. Deze Hendrik was toen 57 jaar oud en pluimveehouder.

Bertus van Drogen was 20 jaar oud toen hij het graf graafde(in 1960) voor Johannes Wardenier bij de Hervormde kerk in Steenwijkerwold. Er kwam een lege kist en het gat werd gedicht. Geen registratie in het gemeentearchief(volgens Henk Vos). Ook geen grafzerk. Volgens geruchten hebben ze het lijk gedumpt in Lippenhuizen.

Onderzoeker Kees van Dijk uit Sneek verklaarde "Hij zou zijn vergiftigd en naar mijn overtuiging dus uit de weg geruimd, omdat hij niet terug mocht in de maatschappij met zijn uitvindingen".

Opmerkelijk is de uitspraak van de onderzoeker uit Wolvega, Piet Bosma, die reeds jarenlang betrokken was bij De Kwestie Wardenier. Hij beweerde dat alle prominenten die betrokken waren bij de 'uitvinding' allen gestorven zijn aan maagzweren.....

Opmerkelijk is dat Johannes Wardenier een jaar voor z'n dood suggereerde over de bemoeienissen van Philips- of Shell met hem. Het is bekend dat Johannes tussen de periode 1949-1960 cheques inwisselde op het lokale postkantoor in Steenwijk. Ook deed hij dat in andere delen van Nederland inclusief Amsterdam waar hij ook nog een tijdlang woonde.

Opmerkelijk is dat hij in 1959-1960 een tijdje woonde op de Tukseweg in Steenwijkerwold bij een Poolse schoenmaker in . Wie was deze schoenmaker en welke relatie hadden de beide heren ? 

Opmerkelijk deze opname ; https://podtail.com/it/podcast/buro-de-vries-podcast/johannes-wardenier-sjeny-of-fantast/
Bertus van Drogen, groef als jongere het graf voor Johannes Wardenier.....maar geen lijk en geen bevestiging in het grafregister.

Uitzending over Johannes Wardenier

Musical over Johannes Wardenier in 2019 te Steenwijk. Er deden 85 acteurs en figuranten mee.Het getal 85 heeft te maken dat het 85 jaar geleden was dat Johannes met zijn uitvinding 'wereldnieuws' werd in 1934.