Zelfs de internationale Pers schreef in 1934-1935 over de uitvinder Johannes Wardenier

Publicaties omtrent Johannes Wardenier

Bij het naspeuren over de "brandstofloze motor" heb ik 421 artikelen en krantenknipsels gevonden en deels uitgeprint. De belangrijkste periode was 1934,1935, maar ook 1959,1960. De jaren na de dood van Johannes Wardenier zie je ook artikelen in kranten, blogs, websites en zelfs boeken verschijnen.

Hieronder ziet u een korte lijst van schrijvers en hun publicatie(s) waarbij ik de betrouwbaarheid ook beschrijf en beoordeel:

Henk Ymker uit Steenwijk was "by far" als journalist betrokken bij De Zaak Wardenier. Hij was ook getuige dat hij Johannes Wardenier als kind heeft zien lopen in Steenwijk. Zijn boeken van 1984 en 2019 geven een neutraal beeld van 'Het Mysterie Wardenier' waarbij hij of een geniale fantast of fenomenale genie zou zijn. Henk Ymker heeft dit in het midden gelaten waarbij wel moet vermelden dat er vreemde zaken waren die genoeg stof deden opwaaien voor een thriller. Henk Ymker inspireerde ook een Musical met Dhr. Jan Blei over Johannes Wardenier in 2019 met veel moed en succes. Zijn pionierswerk en optimistische vermogen hield het belangrijkste nieuws in 150 jaar omgeving Steenwijk en Wolvega in stand en leven....zijn nieuwste boek is zeker een aanrader.

https://boekwardenier.nl/

Lourens en Folkert Oldersma uit Leeuwarden beschreven in 1985-1986 Johannes Wardenier,met veel sarcasme en cynisme. Hij zou een fantast zijn en "fout"in de jaren 1940-1945. Een uitgebreid artikel beschreven deze toen nog jongere broers in het maandblad "Friesland Post". De gebroeders gingen nogal prat dat ze in de archieven hebben gekeken en de conclusie trokken dat Johannes Wardenier een oorlogsmisdadiger was en dus "fout".

Ook beweerden de gebroeders Oldersma dat hij, Johannes Wardenier, de hele boel bij elkaar heeft gefantaseerd."

Lourens Oldersma is nu gebonden aan de Tresoar in Leeuwarden als adjunct directeur waar historisch materiaal over Friesland te vinden is. Op 15-11-2019 bezocht ik Tresoar om enkele artikelen in te zien over Johannes. 

Mijn conclusie is dat mijn onderzoek, ook uit diezelfde archieven en anderen, deels mee ga met die gebroeders Oldersma maar deels hun betrap op onwaarheden. Smaad is het ergste voor de mens.

Paul Schilperoord en René de Rooij schreven in het blad "het technologietijdschrift De Ingenieur, nummer 10/11, jaargang 124 van 29 juni 2012 over Johannes Wardenier dat de uitvinding toen een "gebakken luchtmotor" was. René de Rooij zou "jarenlange onderzoek"hebben gedaan over Johannes Wardenier en zijn uitvinding.....zo dit artikel die vol staat van gekopieerde artikelen en eigen bespiegelingen erop.

https://www.wavy.nl/

Het boek van de Rooij en Schilperoord zou voor eens en altijd afrekenen met het "Mysterie Wardenier". In 2019 heb ik de beide heren nog gevraagd wanneer dit boek dan eens uit komt want ze verkondigen dit in 2012 al........hun antwoordt was dat ze dit "spoedig doen", onbetrouwbaar dus.

John Roozendaal, een Joodse artikelschrijver uitte zich in het Duitse weekblad MOTOR-KRITIK , 14de jaargang Nr. 23, anfang Dezember 1934. Hij kopte met "Betriebsstoff Blauer Dunst en "Ein Riesen-Grubenhund rennt durch die Niederlande...."

Maar liefst 5 volle pagina's schreef hij als "technisch expert van motoren en vliegtuigen" met veel kritiek en welke onzin Wardenier wel niet zou zijn. De hele jaargang van 1934 heb ik gekocht in Duitsland. Bij mijn speurtocht naar deze John Roozendaal stuitte ik op opmerkelijke zaken van hem als jood. Hij woonde en werkte 30 jaar in Duitsland en was betrokken bij spionage voor Duitsland, maar ook voor Nederland. Hij kreeg een pensioen als jood uit Nederland en ... Duitsland en werd Koninklijk onderscheiden in Berlijn met 'de ridder in de orde van Oranje-Nassau' (03-121937), daar op voordracht van Wilhelmina. Dit wegens zijn enorme "verdiensten" en het had H.M. Wilhelmina erg behaagd zo het Vaderland: Staat- en letterkundig Nieuwsblad. In de tweede wereld oorlog woonde hij in Den Haag en kwam af en toe "proDuits" in een krant die gecensureerd was. Na 1945 beschreef hij Duitsland als "slecht", maar wist zich te ontdoen van het naoorlogse Tribunaal in Nederland,ook te danken aan zijn joodse afkomst en het Koningshuis.

Een persoon die spioneerde en werkte voor Duitsland en Nederland. Hij was ook militair adviseur voor Nederland geweest voor de aankoop van vliegtuigen in de korte tijd voor de Tweede Wereldoorlog. Zijn lange artikel toen in MOTOR-KRITIK is door me gekocht.

George Neelen een hoofd ingenieur van Philips die werkte aan de heteluchtmotor van Philips. Het vakblad "Schip en Werf" van 25 augustus 1967 publiceerde een artikel over de werking van de Philips-Stirlingmotor "van klassiek idee tot moderne krachtbron". Daarbij benoemde hij de 30-jarige research en ontwikkeling in het Philips Natuurkunde Lab (NatLab)van het idee Johannes Wardenier, welke hij in 2019(07-05) toegaf dat Philips zeker het idee van Johannes Wardenier hadden overgenomen... Bij mijn navraag bij oud medewerkers (NatLab) van Philips werd Johannes Wardenier door Frits Philips bekeken als "de kleine knutselaar" ....ook opmerkelijk.

Jan Hottentot was een journalist uit Zaandam die de laatste was die een interview nog deed met Johannes Wardenier in 1959. Hij was erg onder de indruk van Johannes Wardenier. Hij had medelijden met hem gezien de tegenwerkingen en gebrek aan erkenning die Johannes kreeg ook niet van de Gemeente Weststellingwerf.

Gerrit Scheenstra beschreef Johannes Wardenier in het dorpsblad "Ter Idzard" (www.ter-idzard.nl) met de beschuldiging dat Johannes Wardenier lid was van de N.S.B. Dhr. Scheenstra heeft hierin nooit zelf onderzoek gedaan laat staan feitelijke onderbouwing gegeven op redelijke argumenten wat tot bewijs kon worden opgevoerd. Daarnaast door deze 'beschuldigingen' met de benodigde cynisme wordt de uitvinding in geheel op een zijspoor gezet met dit soort artikelen die de grenzen van sensatie zoeken alleen.

Jan de Vries werkte voor de gemeente Weststellingwerf over onderwijs. Hij wilde een boekje uitbrengen in het begin negentiger jaren(03-04-1990) over Johannes Wardenier, maar er kwam in de Leeuwarder Courant een gewraakt artikel dat Wardenier een 'oorlogsverleden'(in krijgsdienst)had en daarom als 'fout' bestempeld werd. De gemeente zo afzag van het uitbrengen van een boekje als lesmateriaal op scholen. Opmerkelijk is dat de informatiebron van zijn artikel geheel bij de gebroeders Oldersma lag en door het zogenaamde Groningse verzet werd misbruikt om de burgemeester onder druk te zetten. Volgens Jan de Vries, die ik persoonlijk sprak, werd de burgemeester gebeld door een persoon die namens het Groningse verzet sprak en dreigde met publicatie dat Johannes in krijgsdienst was geweest.

Han van Arkel schreef op 16-11-1934 een gedicht over Johannes Wardenier in het blad Groot-Rotterdam. "Hij (W.) heeft al driehonderd huwelijks aanzoeken gehad. Bij Stork in Hengelo werken 30 ingenieurs aan de motor. Benzine en olie maatschappijen hebben een prijs van 10.000 gulden op zijn hoofd gesteld en daarom is veldwachter Bouman dag en nacht bij hem."

Het bekende blad Schuttevaer schreef meerdere malen over Johannes Wardenier. Op 23-10-1937 schreef het "Wen je langzaam aan, maar zeker zo tot water en wat lucht, we lessen uit de stalen beker uw dorst naar ordening en tucht. Een sterke wil kan wonderen baren. Denk een aan Wardenier zijn strijd, zijn vindingrijk vernuft tot sparen naar olie-onafhankelijkheid. Dat kleine land dat wonderen baarde, kraait luid en scheel 'Victoria' twee namen klinken over d'aarde 's Gravenhage — Wolvega."

Een oud-schipper schreef in 1935 dat dankzij de benzine en diesel motoren in boten en schepen er geen 'muziek' meer is van de kunst van het echte varen met zeilen. Een 'dooie boel' wordt allemaal.

Bas den Oudsten schreef een prachtig artikel over Johannes Wardenier in het weekblad De Motor. Dat was op 21-12-1956. Deze journalist was geboren in 1927 in Stolwijk en kwam op 29-jarige leeftijd in contact met Johannes. Hij, Johannes woonde toen in Willemsoord. Na internationale avonturen en verslaggevingen in vooral Oost-Europese landen van toen, ging hij wonen in Friesland en publiceerde hij het prachtige boek 'It Beste Lan Fan Díerd Friesland). Bas den Oudsten heeft het meest positieve stuk geschreven over Johannes.

Piet Bosma uit Noordwolde verkondigde in 2019 dat hij een 'tekening had van de motor werking' van Johannes Wardenier. Het bleek te gaan over een kopie van een bestaande schets. Dat Dhr. Bosma iets unieks wilde toevoegen aan De zaak Wardenier, maar het ging om alleen 'oud nieuws' . Deze Bosma stond ook in het boek van Henk Ymker(1985)toen hij als speurder in de jaren tachtig ook gefascineerd was van Wardenier.

Kees van Dijk uit Sneek, heeft in 2012 strooi folders uitgedeeld in Wolvega, Steenwijkerwold en Steenwijk om de aandacht te vestigen op de geboortedag van Johannes Wardenier(1912).

Hans van den Bosch & Hannah Ludwig beschreven de Zaak Wardenier nog eens uitgebreid in de Friesland Post van april 1981. Daar hadden ze in het kort nog een interview met Hendrik Wardenier, een oudere broer van Johannes.

Bas den Oudsten schreef in maart 1971 is het blad "Dit is Friesland' drie grote pagina's met het thema 'Dacht Johannes Wardenier anno 1934 aan het principe heteluchtmotor anno 1971?

Fokke van Lute(Fokke van Middendorp) beschreef in zijn boekwerkje(1997) een pittige relaas over de kwestie Johannes Wardenier. Hij liet er een technicus bij komen, een zekere Ir. W.J. Pars die de motor techniek probeerde uit te leggen die Johannes voor ogen had toen.

Willem Arnoldus Eisma had een kort artikel in het Fries in een Fries blad genaamd Sljucht en Rjucht No. 45(1934). Hij omschreef Johannes als 'De Fryske Edison'.

Hans van den Bosch & Jelle Veeman deden een opmerkelijk onderzoek in 1990 naar Johannes Wardenier zijn beweegredenen. Daarbij deed Dhr. Jelle Veeman, die bekend stond als 'paragnost en auralooch', de meest vreemde hypnoses op verschillende plekken. Een komisch gebeuren waarbij Dhr. Veeman zijn 'paranormale indrukken' benut om contact te leggen met , Wardenier. Het artikel beschrijft onder meer 'Veeman wordt Wardenier', hij deze Jelle Veeman zou een situatie bij Hotel Dragt hebben beschreven uit 1934 waarin hij Wardenier zag....

Kerst Huisman(1940 ) de Friese schrijver en journalist bracht in 2006 uit een leuk boekje uit genaamd 'Mysteries in Friesland', daarin werd ook Wardenier opgenomen. Boeiend was zijn aanhaling van Tinus Veenstra(anarchist uit Appelscha 1896 - 1999)die het opnam voor Wardenier in een ingezonden stuk van de Leeuwarder Courant april 1989.

Marcel van Beuren schreef in net blad "Kleine Muurkrant"in november 2001 een tweedelige rubriek over De Affaire Wardenier. Zijn onderkopje was; de opkomst en ondergang van een brandstofloze motor deel 1 en 2. Opvallend wat hij schreef is; Wethouder Muurling zo ook burgemeester Maas staren zich blind op het werkloosheidsproject. Ze probeerden concreet te maken wanneer de fabriek gebouwd werd en wanneer de productie opstarte. Beide notabelen verklaren aan de pers dat de fabriek werk voor dertienduizend man oplevert. Opmerkelijk vraagt geen van de journalisten door over de productieprocessen, het logistieke traject, toevoer en werkgelegenheid van afleveringsbedrijven en andere sociaal-economische achtergronden. Een vreemde zaak, Wolvega ligt aan geen van de belangrijke water- of landwegen en beschikt niet over een achterland die de hoogstnoodzakelijke grondstoffen moet aanleveren......

Opmerkelijk is het verslag in de Staakundige Gereformeerde Dagblad 'De Banier" op zaterdag de 3de november 1934 met een ingekorte samenvatting als volgt ; 

De Tel. had over deze sensationeele uitvinding een onderhoud met den burgemeester van Wolvega. Deze gaf toe, dat erin zijn gemeente een uitvinding was gedaan, die van groote beteekenis kan worden. De burgemeester stelde den journalist in staat tot een onderhoud mst den uitvinder in het gemeentehuis te Wolvega,waarbij het voltallig college van B. en W.
alsmede de secretaris der gemeente eneenige collega's aanwezig waren.
Burgemeester Maas leidde het onderhoud, tijdens hetwelk de uitvinder, de
heer J. Wardenier te Blessedijke de volgende mededeeling deed:
„Ik ben zes jaar bezig geweest met net
uitvinden van een motor, die den benzinemotor zal vervangen. Nadat ik mijn eerste teekeningen had gemaakt, nam ik enkele ingenieurs in den arm, die mij sedertdien terzijde hebben gestaan.Eenige maanden geleden is de uitvinding geheel gereed gekomen. Ik ben er,
r<aar men straks zal moeten erkennen, in geslaagd een motor te construeeren die
geen benzine, geen water en geen afnoeling behoeft en die in het gebruik dan ook
zeer veel goedkooper is. De motoren dezer nieuwe vinding beteekenen een vereenvoudiging van 90 pet. en werken op samengeperste lucht.Een paar maanden geleden heeft de
nieuwe motor proefgedraaid in een autofabriek te Zwolle, welke hiervoor door het consortium was uitgezocht.

De technici kwamen hierbij tot de conclusie, dat de uitvinding volkomen
aan haar doel beantwoordt. Deze motor gebruikt in één jaar, onafgebroken draaiend, niet meer dan voor f 25.- -aan brandstof; om de drie maanden moet de motor echter met smeerolie
worden bijgevuld.Deze motor zal eerlang in den handel worden gebracht, terwijl er tevens licenties zullen worden verleend.

Thans heeft men met den nieuwen motor in verschülende chassis proefgereden, alles met het gunstigste resultaat. Zeer binnenkort zullen we een carrosserie bouwen en na de jaarbeurs zal er een demonstratietocht door geheel Europa worden gehouden om de nieuwe vinding in het
buitenland bekend te maken. Dadelijk na 1 Januari zal er een demonstratietocht
door geheel Nederland worden gemaakt". „Op het oogenblik", aldus ging de heer
Wardenier voort, „zijn wij bezig verschillende auto's toegerust met motoren van de
nieuwe vinding, beschikbaar te stellen aan groote autobusmaatschappijen, maar
het in onze bedoeling ligt de nieuwe vinding zelf in den handel te brengen. Hierbij genieten wij den steun van personen en kringen, wier namen wij voorloopig geheim wenschen te houden".
De Benzineloze motor van Wardenier (Pagina 37 - 46)

Aanvang December 1934 beschreef een ene John Roozendaal in het Duitse prestige automobiel en motoren blad Motor-Kritik maar liefst 5 pagina's over Johannes Wardenier en zijn uitvinding.

Piet Bosma uit Noordwolde kwam in 2019 met een unieke aankondiging dat hij een tekening had gevonden over de motor werking van Wardenier. Het ging over een kopie slechts die reeds lang bekend was.

Kees van Dijk uit Sneek gaf in Wolvega, Steenwijk en Steenwijkerwold strooifolders uit in 2012. Het was toen 100 jaar geleden dat Johannes Wardenier werd geboren.

September 1986, Frieslandpost. Een gewraakt artikel over Johannes Wardenier die als een "fantast" werd weggezet. Geschreven door de Gebr. Oldersma uit Leeuwarden.

De hoofdrol speler in de musical(2019) 'Johannes Wardenier' afgebeeld met een motor in de buurt van Steenwijkerwold

Wijlen Jelle Veeman(1922-2007) , stond in de top 20 van Kwakzalvers en deed een poging om in het lichaam van Johannes Wardenier te kruipen( in 1990)

Artikel uit Canada van 28-12-1974