Johannes gegijzeld en afgevoerd naar Groningen.

Opmerkelijke zaken

Opmerkelijk ! Er zijn vele opmerkelijke zaken die deels al beschreven zijn door andere schrijvers en in het bijzonder door Henk Ymker. Het wordt werkelijk een waslijst als alle opmerkelijke zaken over Johannes Wardenier op deze Pagina werden beschreven.....enkele wil ik u niet ontnemen;

Opmerkelijk is het betrokken zijn van het stelen van twee automobielen(1935) en een motorfiets door Johannes Wardenier niet erg op de voorgrond gekomen, maar is dit wel een feit. Hij werd, veroordeelt en niet geplaatst in een gevangenis, maar in een soort tuchthuis, een jaar lang. De rechter had in zekere mate wel medelijden met hem en wilde Johannes ook niet te zwaar straffen. Uiteindelijk waren er geen slachtoffers of gewonden. Opmerkelijk dat hij en Thijs Nijholt een auto stal van mijnheer pastoor Eshuis(Nieuwstraat in Zwolle) en dominee Valeton(Fiat auto), beiden kerkvaders van toen die niet eens in de gaten hadden dat de door de kerk betaalde auto verdwenen waren. Het stelen van twee auto's en een motorrijwiel van een zekere De Lange(06-09-1935, Deventer) tuig deed hij niet op persoonlijke titel, er waren ook anderen bij betrokken en vooral het autobedrijf Nijholt van de vader van Thijs Nijholt. Ook een gehuurde auto(Dhr. Baakman, Assen) werd niet op tijd terug gebracht en ondergebracht bij het autobedrijf Nijholt. Hierin werd Wardenier vrijgesproken trouwens.

Deze zelfde Nijholt 'beschuldigde' Johannes toen de oud garage houder 95 jaar oud was. Hij noemde Wardenier een 'oplichter'. Wat deze man zelf was met zijn zogenaamde autobedrijf laat zich wel blijken nu. Zelf was hij de oplichter!

Waarom hij het deed, Johannes, kunnen we over speculeren, maar was het zijn 'wraak' op de gevestigde orde van toen der tijd. De opgebouwde schulden en eer verlies werden hem teveel . Rechter mr. Huyman zat er behoorlijk mee in zijn maag.... Mr. D. Sanders stond Wardenier bij als advocaat. Hij legde uit dat Wardenier zichzelf niet wilde verrijken, maar hij 'groot' wilde doen nadat hij in 1934 groot werd gemaakt...

Opmerkelijk! Johannes maakte in 1934 in een korte tijd furore . Tot de zomer 1935 had hij hier en daar wel eens een demonstratie. Omdat hij zich ook als slachtoffer voelde(terecht) kwam zijn 'wraakactie’ hem dus duur te staan door het stelen van auto's. Vreemd gedrag zou je zeggen ? Bedenk eens waar deze jongeman vandaan kwam en hoe hij werd, behandelt.

Opmerkelijk! Henk Adema(1961), zoon van mijn voormalige leraar Dhr. Pier Adema, had ook veelgehoord over Johannes Wardenier en getuigen verklaringen van personen gehoord die Johannes nog kenden. Hij is een begaafd technicus wonende in Makkum, Friesland. Hij verklaart op 12-08-2019 per telefoon dat Johannes Wardenier mensen en de zogenaamde wetenschappers behoorlijk om de tuin kon leiden en hun te laten zien dat hun theoretische uitgangspunten uit boekjes fouten bleken te hebben. Ook dat Johannes niet dacht aan een verdienmodel, maar eerder een dien model waarbij je ook ruilhandel kan doen wat veel meer waarde geeft voor mens dan puur met geld af te rekenen in je leven.

Opmerkelijk is dat Shell(lees de Bataafse Petroleum Maatschappij) de rechten kreeg in 1934 van Gas en Oliewinning in de drie provincies Drenthe, Overijssel en Groningen. Wat zou het belang moeten zijn van een 'brandstofloze motor' voor Nederland, Shell en het Koningshuis?

Opmerkelijk ook dat Philips in 1939-1943 enkele patenten of octrooien ging vastleggen over de 'luchtmotor’' . Bij nazoek, kwam ik een patent tegen met de cijfers NL 881526 X Kon. Philips, ook een patent ES 159217(A1) op 01-03-1943 waarbij er geen naam is van de uitvinder....wat zeer opmerkelijk is. Ook in deze periode heeft Dhr. Herre Rinia, werkzaam bij het Philips NatLab enige patenten op zijn naam gezet als leek. 

Een artikel beschreven in De Spiegel op 15-11-1958 waarin een 4 pagina's werd besteed aan De Zaak Wardenier. Een zekere Paijmans vertelde dat er meerderen aan de techniek van vrije energie werkten inclusief Nicola Tesla als bekendste. Hij zegt dat Johannes Wardenier maatschappelijk veel tegenkracht heeft ondervonden helaas.

Opmerkelijk dat het Volksblad van Friesland meldde in 1934 dat Johannes Wardenier wel degelijk ziek was (opname in Groningen op 8-11) volgens een zekere ziekenbroeder Dhr. Nannenberg. Johannes zou de werkelijkheid niet kunnen onderscheiden van fantasie dat was zijn kundige uitleg. Dat is opmerkelijk in deze wereld waarin we zo vaak gefopt worden door de belangen!

Opmerkelijk is dat in 1906 er ook iemand was die bekend werd toendertijd met een uitvinding op de scheepswerf De Omval in Amsterdam. Een monteur van de machine fabriek Drakenburg van Dhr. D.W. van Renneste uit Utrecht. Deze onbekende monteur van naam liet een uur lang een motor draaien op geperste lucht begonnen met benzine. Ondanks dat de tijden geheel anders waren werd de uitvinder met veel spot, hoon bekeken en eindigde hij als 'zenuw zieke' een inrichting....ook door geld gebrek en depressies.

Opmerkelijk is dat in het vakblad De Metaalbewerker van 14-07-1934 en 04-08-1934 stukjes werden geschreven over een Perpetuum Mobile motor. Er werd geopperd; 'En toch is de man die zoekt naar het perpetuum mobile de enige man die met vrucht de crisis zal kunnen bestrijden'. Het was dit voor Johannes Wardenier ook een inspiratie toen. Waarschijnlijk las hij als knutselaar dit soort vakbladen ook.

Opmerkelijk is dat Johannes Wardenier beweerde dat zijn principe niet beruste op de Perpetuum Mobile (eeuwige voortbeweging), maar op een bezuiniging principe. Dat klopte ook.

Opmerkelijk ook een verslag uit Het Volk , Voorwaarts en Bulletje/Bonestaak ; 'Impresario, aan alle kanten voelde Wardenier zich bedrogen, speciaal burgemeester E. Maas. Hoe dan ook de olie- en benzine magnaten konden weer rustig te bedde gaan. Aan hun olierijk en rijkdom zou voorlopig geen einde komen, wel aan Johannes Wardenier...

Opmerkelijk dat Prof. Dr. Willem Mathias van der Scheer(1882-1957) op 08-11-1934 Johannes Wardenier opving in het psychiatrische inrichting van het ziekenhuis in Groningen. Waarom hij en niet een andere? Prof. Dr. W.M. van der Scheer was hoofd inspecteur van het staats toezicht op krankzinnigen en krankzinnigen gestichten in Nederland...

Opmerkelijk dat rond 1944 Duitsland begon met alternatieve brandstof motoren zelfs motoren te ontwikkelen op gecomprimeerde lucht 'Wardenier principe'. Of dat hij later in september oktober 1944 opnieuw werd gearresteerd (en geslagen werd) om voor de Duitsers te werken is te vaag voor mij.

Opmerkelijk is dat een getuigenverslag over Dhr. Herre Rinia (NatLab Philips) die vertelde dat Rinia vaker een woedeaanval had aan de 'tafel' en dat hij Wardenier uitschold als een 'smeerlap en ellendeling. Wardenier zocht in 1959 weer de publiciteit op. In 1960 toen Wardenier verdacht stierf was Dhr. Rinia blij met het verheugde nieuws wat in menige krant ook stond. Het kan zijn dat Wardenier een 'geheime deal' met Philips en dat Wardenier deze code verbrak met zijn redenen....

Op mijn vraag of Philips in staat was deze Wardenier te vermoorden zei hij volmondig met JA. Er moet zeker rekening worden gehouden dat er niet te spotten viel met een Philips en zeker al niet met Shell in die tijden (en nu nog). Een eigen politie, geheime dienst en korte contacten met de veiligheidsdienst, staat en koningshuis. Wie hun belangen schaadt, zal zelf worden geschaad.

Opmerkelijk is dat in 1945 zowel de VS als de USSR- twee geheime operaties begonnen om geleerden en interessante personen uit het bezette Duitsland weg te kapen. Dit heette operatie Paperclip(VS) en Osoaviakhim(USSR). Het oppakken van technici en het stelen van uitvindingen lag voor het oprapen en niemand had het recht in die tijd om te protesteren. De 'overwinnaars' bepaalden en schreven hun eigen geschiedenis met veel smuk.

Opmerkelijk is dat tijdens het overlijden van Johannes in 1960 de wereld op het hoogtepunt kwam van de 'koude oorlog'. Op 01-05-1960 werd een spionage vliegtuig vakkundig neer gehaald door de USSR-. De Berlijnse Muur kwam er en de Cubaanse raketten crisis er ook nog bij. De BVD in Nederland had de handen vol en inventieve methoden om mensen uit te schakelen werden niet geschuwd in die tijden. Louis Einthoven de voormalige chef BVD werd als 'wraakzuchtig' omschreven om elke 'staats vijand' te vervolgen.

Opmerkelijk dat het lijk van Johannes Wardenier nooit meer werd gezienen ook niet begraven ligt waar dat zou moeten zijn nadat hij in het ziekenhuis overleed, alleen een aangetrouwde familie lid heeft in het ziekenhuis in Meppel aan de arts bevestigd . Het lijk van Johannes lag een korte tijd opgebaard in het mortuarium van het ziekenhuis en verdween. Via Jan Wardenier uit Steenwijk is het medische dossier opgevraagd in 2019, maar het antwoordt was dat het dossier vernietigd is.... Het vermoeden van me is dat Johannes is vergiftigd en dat zijn lijk is verdwenen om een eventuele latere autopsie te voorkomen. Dit ligt in de lijn van de verwachting.

Opmerkelijk is dat een zekere Ing. Wiedenhof van Philips in 1974(Zwolse Courant) vertelde dat ze bij Philips de persoon Johannes Wardenier goed bekend was. Wardenier vertelde voor de tweede wereld oorlog reeds in contact was met Philips vanaf 1937-1940 volgens Bouke Brink die Johannes zijn beste vriend was. Bouke Brink vertelde dat het contact met Philips tot zijn dood doorliep...

Opmerkelijk is dat Johannes Wardenier in de jaren vijftig opperde dat hij in een concentratie(werk)kamp vast zat(1943) met de naam Buchenwald en dat hij gemarteld was geweest.... Mijn overtuiging is dat dit gejok was van Johannes. De reden; wellicht, omdat in die naoorlogse tijd, en de verloren situatie van Duitsland,te veel mensen prachtige verzetsverhalen bij elkaar jokten die hun te pas kwamen om een vervolg aan hun leven te geven en hun of haar voordeel mee te doen. Hoe dan ook is Johannes vrij gesproken van vermeende Duitse krijgsdienst(Jan de Winter)en heulen met de 'vijand' in 1949.

Opmerkelijk schreef Johannes op 26-09-1959 in een artikel dat de motor werkte met het principe 'verplaatsing - en werkzuiger in 1 cilinder'. Ook werd er geschreven dat hij, Johannes, de economische belangen in de weg stond. Hoe dan ook zijn dood kwam geheel onverwachts, zeer mysterieus, maar wel verklaarbaar. De speculaties over hem zijn eigenlijk in al die jaren tot nu toe in leven gebleven.

Opmerkelijk er liggen delen uit raadsverslagen en correspondentie van de gemeentearchitect over niet vast te stellen kosten De brief van burgemeester en wethouders aan de Commissaris van de Koningin ‘dat ten gemeentehuize iets bijzonders is gebeurd en dat hij daarover niet meer kan zeggen. Dat een ieder zich maar tot de hogere autoriteiten moest wenden.

Opmerkelijk dat tijdens de Carnaval van 1935 (Bergen op Zoom) 'de uitvinding van Wardenier, Wolvega' in beeld komt op de onderstaande video(zie op 2.23 - 2.25 minuut). Ook de Leeuwarder Courant plaatste een foto van deze Carnaval met een mooie foto(08-03-1935). Ook de Haagse Courant kwam met een foto op 06-03-1935 van deze Carnaval. Johannes Wardenier was wat gewend al, hij kwam op 21-03-1935 in Utrecht aan waar hij een lezing gaf.

Opmerkelijk is de uitlating van mevrouw Jansen, bij wie Johannes begin 1950 'in de kost' was. In de Opregte Steenwijker Courant van 29 september 1971 vertelt mevrouw Jansen , dat Wardenier haar altijd heeft gezegd een soort pensioen van Philips te genieten. Dat vond ik ook best, want zonder werken kon hij zich financieel best redden...

Opmerkelijk dat Johannes zijn leeftijdsgenoot Jochem Muurling(zoon van de wethouder) wel eens mee nam in een auto ritje, en dat Jochem later in 1984 beweerde dat Johannes in de avond geld ophaalde bij de Amsterdamse Bank in Steenwijk(Directeur De Haan), iets wat Jochem hem ten zeerste verbaasde.

Opmerkelijk is dat ingenieur Wiedenhof van Philips verklaarde in de jaren tachtig dat er vaak over Wardenier werd gesproken. Philips zou wel met hem te maken hebben gehad.... Het is Het Parool van 1971(16-01) waarin staat dat 'bepaalde zaken van Wardenier door Philips werd overgenomen'

Opmerkelijk is dat Wardenier net lang voor zijn mysterieuze dood in 1960 de broers Bouke en Poppe heeft toegezegd dat zijn tekeningen in de kluis van Philips liggen. Vanuit Eindhoven, via het NatLab, kreeg Wardenier een toelage, niet veel. Johannes vertelde de broers dat ze en zwijgplicht hadden.

Opmerkelijk is dat vlak na de dood van Wardenier in de zomer van 1960 er werd ingebroken bij Bouke Brink(overleden in 1973) en dat de tekeningen waren mee genomen alleen. Geld lieten ze ongemoeid. Wardenier woonde voor zijn dood bij zijn boezemvriend Bouke in.

Opmerkelijk is dat menige beweren dat voordat Johannes werd afgevoerd op 08-11-1934 naar Groningen, de burgemeester met vier andere hoge heren in Zwollen overleg had. Er waren twee volslagen onbekende heren in het gemeentehuis van Wolvega toen Johannes werd afgevoerd. Die heren hebben urenlang met burgemeester Maas gesproken.

Opmerkelijk was dat een verslaggever H. de Lange(Parool? ) verklaarde dat hij van zijn redactie met geen woord meer over Wardenier mocht schrijven. Na de terugkomst van Wardenier uit Groningen werd hij als afgedaan beschouwd.

Opmerkelijk is dat Johannes Wardenier ere gast was in Den Haag bij de "Haagsch Spelers Toneelvereniging' met hun toneelstuk "De Groote Kans" . Het was de directeur Pierre Balledux die Johannes persoonlijk uitnodigde en zijn kosten betaalde.

Opmerkelijk dat de wethouder Muurling het volgende beweerde in het Dagblad van Leiden op 08-11-1934. Hij zei "De tekeningen gemaakt door ingenieurs van het Rijksoctrooibureau hadden we eerst gezien. De motor is zelf door Rijksingenieurs verbeterd. Met een dezer ingenieurs is Wardenier naar een fabriek in London geweest. Ook den motor zelf hebben we gezien. In de auto(vroeg de journalist) ? Neen, alleen stationair. Er zijn twee baronnen die mee financieren waarvan ik er een persoonlijk ken...." aldus wethouder Muurling.

Opmerkelijk dat Wardenier werd vrijgesproken op 23-11-1948 van eventuele ingebrachte beschuldigingen over vermeende oorlogs- handelingen. Het na-oorlogse Tribunaal in Arnhem sprak hem vrij op alle punten! Opvallend zijn de zogenaamde getuigen verklaringen die ik heb gelezen, daarin wordt gesuggereerd dat Johannes.... homofiel was. Dat maakte hem nog kwetsbaarder in zijn tijd. Een vies woord in die tijd, het woordje homofiel.

Opmerkelijk dat een nieuwsblad de situatie beschreef eind november 1934(zie Pagina Wolvega) dat er een 10.000 gulden op het hoofd van Wardenier werd gezet door benzine en olie maatschappijen. Hij kreeg een veldwachter tot zijn beschikking(Dhr. Bouman) en een wapenvergunning.

Opmerkelijk is dat in november 1934 het Haags Dagblad schrijft dat de Haagse toneelschool het idee had om een toneelschool over Johannes Wardenier op te voeren. Hun wens en opvatting was dat velen en grote afkeer hadden tegen de macht van petroleum — concerns. Dat de wens van de gedachte de vader van de hoopvolle gedachte is! Zocht de toneelschool romantiek over Wardenier? Ja. Ze hoopten op een verfilming van Wardenier waarin de bloedmooie dochter van een rijke baron X met de naam Amalia de boerenzoon Johannes verleidde......

Opmerkelijk is dat de motor(en) van Wardenier op verschillende plekken al in 1934 waren ondergebracht of beproefd. Plaatsen als Zwolle, Meppel, Vaassen(De Vulkaan), Amsterdam, Antwerpen en Heerenveen. In Heerenveen had je de carrosseriebouwer fabriek Hainje, waar directeur-eigenaar Abe Hainje de baas was. Deze Abe had een werknemer met de naam Albert Elzinga die daar tekenaar-constructeur was . Hij vertelde in de jaren tachtig aan onderzoeker Klaas Bosmandat er opdracht was om de Wardenier-Motor in te bouwen in een autobus. Een deel van de fabriek was afgeschermd met gordijnen zo geheim was het. Het personeel moest zwijgen. De directeur vertelde wel dat hij ook een metalen kist maakte voor Johannes van 60 x 60 x 100 cm voor een demonstratie. Alle kosten werden betaald door Wardenier.

Opmerkelijk is het getuigenverslag van twee personen die samen met Johannes Wardenier in Laren lagen. Daar was een sanatorium waar Johannes van 1946 tot 1950 verbleef. Het waren een zekere De Vries(Willemsoord) en Jan Oosten(Blesdijke) die de uitvinder herkenden. Hij lag toen nog wel onder de schuilnaam 'Jan de Winter 'om de bekende Wardenier zo onopvallend te laten herstellen tussen lotgenoten. Hoe dan ook de twee mannen herkenden hem en het viel hun op dat Wardenier regelmatig bezoek had van 'hoge heren' uit het 'westen'des landes. Hij kreeg veel aandacht, cadeaus en sigaren. Als enige mocht hij op tijd sigaren roken op zijn kamer! Een luxe zou je nu zeggen.

Opmerkelijk is een getuige die in 1974 sprak met journalist Henk Ymker. Deze man wilde zijn naam niet noemen wegens de benauwdheid en angst over Wardenier. Hij vertelde dat hij met regelmaat kwam bij Bouke Brink thuis waar Johannes logeerde in die tijd tot voor zijn dood(1960). Johannes kon prachtig verhalen vertellen en we lagen letterlijk aan zijn lippen als jongeren. Johannes bezag hij als wijs en ontzettend aardig. Johannes vertelde nadat hij werd opgehaald uit het ziekenhuis Siegburg(16-06-1944)naar Eindhoven toe, dat het personeel van Philips spontaan applaudisseerden. Dat heeft Wardenier als een vorm van erkenning ervaren. Verder was het opmerkelijk als Wardenier iets ging vertellen dat de gordijnen dicht moesten en dat er zachtjes gesproken werd. We waren gewoon 'benauwd' en je voelde dat er steeds dreiging was rondom en met Wardenier. Het was dan ook vreemd dat Wardenier er plotseling niet meer was....

Opmerkelijk was de opname in Groningen, 9 dagen lang. In de Mesdag Kliniek. Daar twijfelde niemand aan Wardeniers zijn technische vermogens,dat bleek. Een opzichter daar reed op een motorfiets en passeerde Johannes die aan het 'luchten' was buiten. Wardenier zei tegen deze opzichter later dat zijn motorfiets een technisch mankement had... Er zou een verkeerde slag in de motor zitten.... In vervolg zou de opzichter steeds moeten sleutelen zoveel ellende had hij aan zijn motorblok. Omdat Johannes niet mocht sleutelen was de opzichter toch onder de indruk van Johannes zijn kunde. Johannes werd na 9 dagen vrij gelaten want hij mankeerde niets. De jonge uitvinder bleek volkomen normaal te zijn. Ook een gênant detail is dat Johannes Wardenier in de kliniek gewoon zijn sigaren pafte en dat hij voor zijn eigen bescherming de naam 'Jan de Winter' kreeg. Dr. Prof Scheer vond het schijnbaar geweldig dat een zulke beroemd iemand op staatskosten(en opdracht) bij hem kwam. De eerste dagen had hij het wel moeilijk daarna begreep hij zijn rol. De zaak werd in de 'doofpot' gestopt, tenminste dat dachten ze toen....

Opmerkelijk is de uitspraak van een voormalige belasting ambtenaar uit Amsterdam, Dhr. Tieleman. Deze oud belasting inspecteur verklaarde aan een VPRO-journalist in 1986 dat hij Wardenier ontving(1957) over een belasting aangifte. Hij, Johannes, zou volgens deze Tieleman leven van de handel in 'oud papier en metaal". Johannes zou geen pensioen hebben van Philips(of inkomsten) en ook niet vanuit de staat of verzet.

Opmerkelijk is de uitspraak van de ras anarchist Tinus Veenstra(1896 - 1999!) uit Appelscha(Friesland). Deze linkse antimilitair activist en anarchist werd maar liefst 102 jaar oud en vertelde over Wardenier in een ingezonden stukje in de Leeuwarder Courant van 05 april 1989 als volgt; "In deze kapitalistische wereld zou de vinding van Wardenier hoogstwaarschijnlijk hebben betekend dat de hele auto en motoren industrie, zelfs de hele energievoorziening met de hierbij geweldige gevestigde belangen in het gedrang kwam. Dat mocht niet gebeuren! En Wardenier, die met zijn uitvinding in het niets is verdwenen. " Hij voegde nog toe; "De wereld heeft nu meer dan ooit de behoefte aan moedige mensen, die de moed hebben tegen de stroom in te roeien en een andere koers durven aan te geven", zo luidde zijn conclusie.

Opmerkelijk is ook dat deze Tinus Veenstra ook loog(jokte) zoals Wardenier bij zijn arrestatie in 1943. Over Veenstra wordt geschreven toen hij werd opgepakt in Friesland ergens in 1942. In opdracht van de Sicherheitspolizei belandde Tinus uiteindelijk in het beruchte Scholtenshuis in de stad Groningen; "Zelf had hij uiteraard gelogen over zijn activiteiten om het er levend van af te brengen" .......iets wat Wardenier ook deed en alleen 8 maanden gevangenis kreeg in plaats van  8 jaar. De verslagen die ik hem gelezen tijdens zijn arrestatie waren voor de Duitsers in Utrecht(Huis van Bewaring)geen eenvoudige zaak in 1943. Wardenier kon zich beroepen dat hij dienstbaar was geweest voor de Duitsers....dat liet hij de Rechtbank dat geloven. Hij jokte om zijn leven te verlengen.

Opmerkelijk is dat de kandidaat-notaris Dhr. Pol de persoonlijke secretaris was voor Johannes Wardenier. Er kwamen na 01-11-1934 honderden brieven, verzoeken en zelfs aanzoeken binnen. Het was deze Dhr. Pol uit Steenwijk die reeds 1.5 jaar geleden al aankondigde de uitvinding van Wardenier. Ook zien we dat deze kandidaat-notaris op 08-11-1934 niet de zijde koos van burgermeester Eugen Maas om Wardenier mond dood te maken. 

Opmerkelijk dat ik ontdekte dat het ministerie van binnenlandse zaken en twee commissarissen van de Koningin(H.M. Wilhelmina)zich met De Affaire Wardenier bemoeidde. Een tiental documenten uit de periode november-december 1934 en begin 1935 ontving ik ik die nooit zijn gepubliceerd.

Opmerkelijk is ook de betrokkenheid van journalist-fotograaf Henk Bruinenberg(1918-1972) uit Steenwijk. Hij was de voorganger van Henk Ymker betreffende intervieuws met betrekking tot Johannes Wardenier. Hij legde Wardenier nog een paar keer vast als fotograaf, voor zijn dood in 1960.

Opmerkelijk is dat tijdens de aankondiging op 09-03-1934 van een demonstratie in Wolvega, Cafe Dragt, ging het gerucht ging dat de motor in beslag werd genomen....

Opmerkelijk is dat tijdens een demonstratie te Utrecht op 20-03-1935 . Er werd gevraagd aan Johannes waarom hij niet een lopende motor liet zien en geen open kaart speelde ? Hij zei rustig : Ik geloof in den motor . Als de ketel goedgekeurd is , dan zal ik in het openbaar demonstreren aan de hele wereld dat de motor recht van bestaan heeft.....

Opmerkelijk is dat tijdens een demonstratie bij het Cafe Dragt (Wolvega)in 1934 er tientallen Ford Motor personen kwamen in 10 auto's. De lokale bevolking mocht gratis een ritje maken wat een hele happining was. Er kwam honderden mensen op af. Johannes Wardenier kwam met zijn kist...maar die geen niet open.....

Opmerkelijk is dat Johannes Wardenier een bijzondere persoon was. Het feit dat hij een persoonlijke veldwachter kreeg en een wapenvergunning voor zijn eigen bescherming....

Opmerkelijk feit is dat de burgemeester Eugen Maas opdracht gaf aan een technicus uit Wolvega en twee veldwachters in burgerkledij om Johannes Wardenier , na overleg met Dokter Baarde(Wolvega) per automobiel naar Groningen te brengen. Reden ? 'zelfmoord neigingen', aldus het verslag van Maas op 11-11-1934 aan de regering...

1 november 1934 , de aankondiging van de 'brandstofloze motor'was op een donderdag.Een koude dag met een gem. temperatuur van 3 ℃. De wind was vrij matig en kwam uit West - Zuid-Westlijke richting.

Opmerkelijk is dat een zekere Dolf Knol , als kind en jogere aan de lippen lagen van Johannes Wardenier als die vertelde. De gordijnen gingen dan dicht....Dolf Knol vertelde dat Johannes een markant en wijs man was en hem zoveel inspiratie gaf om te studeren. Hij vertelde ook dat Bouke Brink(boezem vriend en huisgenoot) 'ontzettend veel verdriet' had bij het overlijden van Johannes.

Opmerkelijk is dat Jan Wardenier(1937) uit Steenwijk een zoon is van een oudere broer van Johannes, namelijk Hendrik Wardenier. Deze Hendrik was ook getuige en hulpzaam bij demonstraties van Johannes in de jaren dertig. Jan Wardenier is de oudste nog levende neef van Johannes die zijn oom was. Dankzij Johannes zijn relaties kreeg Jan Wardenier in de jaren vijftig een baan bij de rederij VINKE te Amsterdam. Ook andere familie leden kregen dankzij Johannes banen zelfs op de walvisfabriek-boot de Willem Barentsz.

Opmerkelijk is dat tijdens de gegijzeling in het Gemeentehuis te Wolvega op 07-08 November 1934 er vele impertinente vragen waren aan het adres van Johannes. Ook de op-en aanmerkingen van edelachtbare Eugen Maas waren niet misselijk voor de jonge Wardenier. De burgemeester werd bijgestaan door een huisarts, veldwachter(s), marechaussee en fuctionarissen van de geheime dienst en of regering.Johannes Wardenier werd door twee ambtenaren naar Groningen gebracht daarna , ter opname en verdere ondervragingen....

Opmerkelijk is dat een zekere Hendrik Haitsma(Bolsward) overlijdt in de gevangenis op 31 Maart 1944 te Siegburg(Duitsland) aan vlektyfus. Daar lag Johannes Wardenier ook tot 16 Juni 1944. Dhr. Haitsma werd gevangen genomen in Bolsward wegens het stelen van distributie bonnen. Hoe lang hij straf kreeg is onbekend. Of hij Wardenier had gesproken, die onder de naam Jan de Winter daar zat ,is ook onbekend.

Opmerkelijk is dat de AIVD intussen meer brieven heeft gestuurd dan ik, de ondergetekende, en Jan Wardenier(de aanvrager) aan belastingenveloppes. Het theater stuk kent geen ophouden want steeds bij 'bezwaren'waarom ze het dossier en staatshgeheim van Johannes Wardenier niet willen lichten stuiten we op onvoorzettelijk ambtenaren taal.

Opmerkelijk is de fonds van Dhr. Klaas de Jong (06-2021) die een tweetal octrooien vond uit de periode 1940-1943 van Philips. Daar werd een ' brandstofloze motor' octrooi opgetekend door een Ir. Franciscus Lambertus van Weenen(werkzaam bij Philips). Deze had geen enkele benul van motoren....

Uitvinder 1 was dus Ir. Franciscus Lambertus van Weenen, geen motor Ir.

Uitvinder 2 was Ir. Heinrich de Brey, eveneens woonachtig te Eindhoven en werkzaam bij Philips. Heinrich was een zoon van Ir. Jan Heinrich Christoph de Brey en die was weer chef Technische Dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.

De gemachtigde was Ir. J. Wijsman, die in die tijd samen met  Mr.Ir. G. Oudemans, Ir. C.A.S. Hamelink, Ir.B.S.H. Stieler, Ir. S. Ehrlich, Ir. G.A. Douwenga-van Dooren, Mej. M.W. ten Oever, Laura Pieck, Lenie Korff en Elly Kiefer, het Philips Octrooibureau bemanden. De laatste twee genoemden zijn daar overigens in december 1939 weggegaan.

 Wordt vervolgd........

Carnavalsoptocht 1935

In 1935 werd ook "uitvinding Wolvega" uitgedorst tijdens het jaarlijkse 'heilige' Carnaval in het zuiden van het land. De overige Katholieken hadden hun 'camping niveau feest' in de crisis dagen van toen, achterloos en vol cynisme. Zie bij 2.23 - 2.25 dan komt de 'uitvinding Wardenier, Wolvega' in beeld. Unieke beelden aldus!

Een vroolijke satyre in den carnavalsoptocht van Bergen op Zoom ; de brandstoflooze motor van Wolvega's uitvinder Wardenier. Rotterdamsch Nieuwsblad , 08 maart 1935, BLZ. 13

Opvallend is dat vooraf van de Media Vloedgolf begin november 1934 er vele documenten zijn opgemaakt voor de aankoop van grond in Wolvega. De gemeente claimde reeds in de na zomer van 1934 grond op.

Henk Bruinenberg(1918-1972)uit Steenwijk intervieuwde Johannes Wardenier in de laat jaren vijftig