Olie bepaalt uw leven

In 1934 was men erg druk met de olie obligaties en de belangen daarin. Voor Wardenier was er geen plek

De mens maakt sinds de vorige eeuw gebruik van enorme hoeveelheden aardolie als energie bron. Het dagelijkse gebruik in de wereld is gestegen van 200.000 vaten per dag in 1934 tot 90.000.000 in 2018. Dat is ruwweg een 14.3 miljard liter per dag!

Olie is de belangrijkste bron van energie, de brandstof voor onze vervoermiddelen. Olie is ook de grondstof voor de meeste soorten plastic.

Aardolie houdt de boel draaiende, ze vormen de brandstof voor bijna alle motorvoertuigen, vliegtuigen, schepen en treinen over de hele wereld.

In totaal leveren producten die zijn afgeleid van olie, zoals benzine, kerosine(vliegtuigbrandstof), diesel en stookolie bijna 40 procent van de energie voor huishoudens, bedrijven en producenten. Aardgas en steenkool voorzien elk in minder dan 25 procent van de mondiale behoefte aan energie.

Onze olie afhankelijke levensstijl kan alleen in stand worden gehouden door iedere dag grotere hoeveelheden olie over de wereld te vervoeren miljoenen vaten. Zonder tankwagens voor uw benzine en diesel zou alles stil komen staan, zo afhankelijk zijn we van de enorme olie maatschappijen als Shell , Exxon , BP . Lukoil etc.

De benzine die wordt geproduceerd uit aardolie levert energie voor de motor in onze auto waarmee we gemakkelijk kunnen reizen met een vanzelfsprekendheid en snelheid die vroeger onvoorstelbaar was. Veel forenzen rijden naar hun werk en leggen afstanden af waar vroeger te paard dagenlang over deed.

Er zijn in de wereld meer dan 900 miljoen motorvoertuigen op de weg en dat aantal stijgt nog steeds. De hoeveelheid olie die verbrand wordt om deze mate van mobiliteit te maken is bijna niet te bevatten: Meer dan een miljard vaten per maand. Uiteraard hebben we de schepen en vliegtuigen nog niet mee gerekend zo ook de hele landbouw.

In het begin van de 20ste eeuw werd ook in Europa een automobiel industrie opgebouwd nadat vooral de VS hier al mee begon. Olie bedrijven als de Bataafse Petroleum Maatschappij boorden in eerste instantie naar olie en later ook naar gas.

In de tijden waarin Johannes Wardenier leefde was een zekere Nederlander, Sir Henri Deterding, de grootste olie baron op aarde. Hij bezochte vol trots Adolf Hitler op Berchtesgarden (augustus 1934)waar hij maar liefste 4 dagen en nachten verbleef. Heel Duitsland van toen werd voorzien van benzine pompen en distributie brandstoffen door onze Koninklijke Nederlandse Olie bedrijven(Shell en de Bataafse Petroleum Maatschappij). De belangen in olie waren al enorm. Ook de toenmalige premier Colijn, een voormalige Shell directeur, samen met het Koningshuis(H.M. Wilhelmina) hadden hun grote belangen.

Zijn investeringen in het voormale Russische Federatie van voor 1917 is mede bepalend geweest voor zijn enorme hekel aan de communisten en de revolutie van Vladimir Lenin(1870-1924). Het ontstaan van een machtige USSR en de confiscatie van de olie industrie met de daarbij verloren investeringen van Henri Deterding maakte hem ziedend van woede. Niet verwonderliojk dat hij in Duitsland ging wonen en bevriend werd mket het NAZI Regime. Dit in de hoop de USSR aantevallen. De aanval kwam pas in 1941 , twee jaar nadat Deterding plotseling overleed aan een hart falen in 1939.

Een olie obligatie uit de tijd van het Tsjaren Rijk kunt u beneden bekijken...

Bijvoorbeeld werden huizen vanaf de jaren twintig vorige eeuw al verwarmd met olie. Klassieke hout, kolen en turf werden minder aantrekkelijk.

In de tijd van Johannes zijn 'brandstofloze motor' uitvinding werden motorvoertuigen voortbewogen dankzij een inwendige verbranding. De verbrandingsmotor had benzine nodig die werd verbrand. Benzinedamp wordt in de cilinders ingeleid en gecomprimeerd door een omhoog komende zuiger. Door die drukverhoging wordt de damp zo warm dat deze ontbrandt door een elektrische vonk. De verbrandingsgassen duwen de zuigers omlaag. De neergaande beweging wordt omgezet in een draaiende beweging van een verbonden krukas, die de wielen van het voertuig via assen en tandwielen in beweging brengt. Het rendement is hooguit 21% van de 100%, dit door verliezen in wrijving en warmte.

Omdat olie de belangrijkste energiebron is voor mobiliteit (80%) zou je stellen dat de uitvinding van een benzine zuinige motor van Wardenier juist uitstekend zou zijn in 1934.

We weten dat na de tweede wereld oorlog er een grote vraag kwam naar aardolie en de brandstoffen daaruit. In 1960 op het hoogtepunt van de 'koude oorlog' was de vraag naar olie enorm. Doordat Wardenier in 1959 al weer een 'brandstofloze motor 'vooraankondigde .....zat niemand op hem te wachten. De mens genoot van zijn pleziertjes en economische vooruitgang. Het stinken van uitlaatgassen , de zure regens de meesten vonden het prima zo.

Olie en macht

Olie is zo belangrijk voor het moderne leven dat landen oorlog voeren voor olie. De belangen zijn zo groot voor olie bedrijven dat ze uit de kast halen voor hun doelen. Hierin werken ze graag met geheime diensten voor het vuile werk. We zien dat in de meeste olie rijke landen er altijd dictaturen zijn met veel glitter en goud. Ze willen de wereld beheersen !

OLIE en het MILIEU

De wereld is afhankelijk van Olie....dat wil u graag laten geloven. Door de enorme (over)producties wereldwijd was de vraag naar olie enorm. De auto en vervoer fabrieken werden innovatiever dan vroeger en zo kon men tot wel 41% aan brandstof besparen in verbruik. Maar de massa voertuigen en verbrande brandstoffen nam alleen maar toe en nu nog anno 2019. Dit komt ook door de groei in bevolking vooral in de vroegere ontwikkeling landen China en India. De uitstoot van roet deeltjes bij diesels en het koolstofdioxide voor benzine motoren is een zorgelijke onderwerp geworden. De massa troep aan plastic overal ook wat te herleiden is van de aardolie.

De dood van Wardenier in 1960 daar 'huilde' geen pomphouder, olie magnaat, regering, Shell en andere olie betrokkenen om. Zelfs een grafzerk werd niet eens geregeld, omdat het lijk verdwenen was. De angst bij de familie Wardenier en lokale bevolking in de omgeving Steenwijk, Steenwijkerwold, De BlesseNoordwolde en Wolvega is en was stuitend.

Hoe dan ook wijst in de richting van De Grote Machthebbers die gebruik hebben gemaakt van de B.V.D. (Binnenlandse Veiligheid Dienst) om Johannes Wardenier te vergiftigen(moord). Zijn dood is ook mysterieus doordat het lijk verdwenen is. Geen autopsie is dus meer mogelijk. Het medisch dossier is vernietigd, verklaarde het ziekenhuis te Meppel in 2019.

Hoe dan ook zijn we beter af als we wel een Wardeniers 'brandstofloze motor' zouden brengen. De vervuilers en verdienmodellen van deze aarde zullen nooit de wereld van Wardenier schapen dat is zeker.

Olie belangen

De grote belangen van Olie Maatschappijen die zullen nooit een traan laten om de dood van Johannes Wardenier in 1960. Een uitvinder verdween die voor een energie zuinigere motor ging destijds .Zijn lot werd, bepaalt door de machtigen der aarde

Olie obligatie uit 1913. Het Russische tsjaren rijk daarmee deed Henri Deterding graag zaken mee. In 1917 pleegde Vladimir Lenin een succesvolle communistische revolutie.Deze obligatie was plots niets meer waard , wel geldig. Henri Deterding(Shell) wilde zijn wraak halen door bevriend te zijn met het NAZI regime.