Gelukstelegrammen voor Johannes Wardenier, later veranderde dat in onheil...

De Affaire Wardenier

De opkomst en ondergang van Wardenier en zijn 'brandstofloze motor'.

Dit scenario lijkt meer op een Alfred Hitchcock horror film en voer voor complot theorie aanhangers.

Complottheorie;

De zaak Wardenier is tot dan voornamelijk de lokale affaire van een onervaren B&W. Maas is nog maar een half jaar burgemeester en Muurling de jongste wethouder van Nederland. Toch oppert Maas een verklaring, om hemzelf en Muurling vrij te pleiten van blunders en een verkeerd bestuurlijk inschattingsvermogen, die met Wardeniers latere leven en uitspraken een eigen leven is gaan leiden: een complottheorie. Maas beantwoordt in de raadszitting enkele vragen van de gemeenteraad. "Ik zou een lang verhaal kunnen houden, maar dat zal ik niet doen. In het belang van Wardenier en diens relaties, terwijl ik dan ook zou moeten zeggen die ik niet mag zeggen, omdat geheimhouding is opgelegd." Even later gooit Maas nog wat olie op het vuur: "Wanneer men daarvan meer wil weten, dan zal men zich tot Hogere Autoriteiten moeten wenden."
Een
 logische vraag resteert dan. Wie waren deze 'Hogere Autoriteiten'?

Een dag na de extra raadszitting wordt Wardenier uit het psychiatrisch ziekenhuis ontslagen. Een diagnose is niet gesteld. Wardenier mankeert niets. Een officiële reden tot verplichte opname wordt niet gegeven en een verklaring blijft uit. Het ziekenhuis geeft een korte mededeling over het verblijf en ontslag van Wardenier. "Professor Van der Scheer vond het voor de gezondheidstoestand van de heer Johannes Wardenier het beste dat hij weer in het gewone leven terugkeerde." Een vreemde mededeling, zeker in het licht dat het ontslag een dag na de extra raadszitting plaatsvindt.

Het nieuws dat Wardenier een dag na de raadszitting ontslagen wordt, is koren op de molen van de pers en de Wolvegaaster bevolking. De mening van de publieke opinie is dat hij moest verdwijnen.

Dit argument wordt kracht bijgezet door Wardenier zelf. Wardenier merkt bij terugkomst in het ouderlijke huis dat zijn motor is verdwenen. "Vader en moeder waren thuis, ik zat in Groningen, geheel ten onrechte zoals na een paar dagen bleek. Ik moest even verdwijnen. Toen is iemand de motor komen halen." Volgens Wardenier zijn enkele keurige heren in dure kostuums en een dure auto bij het ouderlijke huis voorgereden. De eenvoudige boerenmensen hebben geen weerwoord tegen de welbespraakte(eloquent) heren en geven toestemming om de motor mee te nemen.........

Met dank aan Marcel van Beuren(2001) en zijn relaas hierop.