Herre Rinia en Philips

Een van de belangrijkste personen in Het Mysterie Wardenier of nog beter Het Drama Wardenier is ongetwijfeld deze hoofd ingenieur.

Onder de Pagina PHILIPS wordt deze persoon al mede beschreven.

Ir. Herre Rinia heeft op maart 1935(was toen 30 jaar oud) een demonstratie van Wardenier bij gewoond in Utrecht. De bron hiervoor is de geschiedenis van het NatLab. Er staat niet letterlijk de naam Wardenier, maar wel dat het een lucht motor demonstratie betrof te Utrecht, 1935 na een autobeurs. Hij was zo onder de indruk(schrijft men) dat hij Anton en Frits Philips op de hoogte bracht. Dhr. Rinia werkte bij het NatLab van 1928 - 1966. Een sleutel figuur die het leven van Wardenier grotendeels verder bepaalde tot 1960(overleed Wardenier).

Dhr. Rinia werd geboren op 30 maart 1905 in het dorpje Cornwerd(Friesland) en overleed in Eindhoven op 22 mei 1985. Persoonlijk heb ik de beide zoons gesproken in 2019. Hij had ook een dochter, maar die woont in Canada.

Door K. Teer ;

Herre Rinia werd op 20 maart 1905 geboren te Cornwerd (Friesland). Hij bezocht de Rijks Hogere Burger School in Leeuwarden (1917-1922) en studeerde Werktuigbouwer Elektrotechniek aan de Technische Hogeschool te Delft (1922-1928). In november 1928 trad hij in dienst van het Natuurkundig Laboratorium van de N.V. Philips Gloeilampenfabrieken. Het valt niet moeilijk om over Herre Rinia te schrijven. De inspiratie dient zich aan over hem te verhalen als ingenieur, als onderzoeker, als uitvinder, als grootmeester, als leermeester, als coryfee in de wereld van technische wetenschap.

Naar zijn eigen vertellen kenmerkte hij zich al tijdens zijn lagere schooljaren als een onorthodoxe vragensteller en denker. Meer dan door de gebruikelijke lessen was hij - uit het raam over het Friese land blikkend - al op jonge leeftijd geboeid door de vraag waarom een aangeschopt voorwerp over het ijs zo'n lange afstand kon afleggen. Dat vermogen om zichzelf en anderen verrassende vragen te stellen - in het spraakgebruik van 1986 zouden we zeggen met vragen op het linkerbeen te zetten - heeft hij altijd behouden en heeft tot veel fascinerend onderzoek geleid.

Het overgrote deel daarvan vond plaats rondom zijn functie voor het leven: medewerker in het Philips Natuurkundig Laboratorium. Medewerker want natuurlijk groeide hij daar snel in de rangorde van het researchwerk om in 1946 samen met Casimir en Verwey het directoraat te behartigen, maar tot aan zijn pensionering stak in zijn optreden altijd minstens zoveel van de technische collega als van de topmanager.

Binnen de taakverdeling in de directie had hij officieel de verantwoordelijkheid voor de ingenieurswetenschappen. Eigenlijk kweekte hij de ingenieurswetenschap, eigenlijk was hij de ingenieurswetenschap. Zoals het Natuurkundig Laboratorium door zijn talenten is gevormd en verrijkt zo zijn er vele andere groeperingen die van zijn aanwezigheid hebben geprofiteerd.

In 1966 werd Rinia gepensioneerd. In 1967 werd hem de Snellius-medaille toegekend; in 1970 kreeg hij een eredoctoraat van de Technische Hogeschool te Delft. Op 22 mei 1985 overleed Herre Rinia te Eindhoven.

Opmerkelijke zaken betreffende deze voormalige directeur van het NatLab te Eindhoven. Na mijn diepe onderzoeken bij Philips stuitte ik op opmerkelijke zaken. Ook bracht mijn oud leraar uit Cornwerd, Dhr. Pier Adema me verder in deze materie. Daarnaast de gesprekken met de beide zoons(80 en 81 jaar) om een goede indruk te verkrijgen van hun vader. Dezen zal ik graag willen publiceren ter zijner tijd.

 

Rechts Herre Rinia die uitleg geeft

Frits Philips en Herre Rinia bekijken 'hun' motor