Douane, veldwachters en marechaussee 1934. Een grote bedreiging voor Johannes Wardenier dit 'openbare gezag' destijds

Winter gedachte 2019-2020

Een leven zonder geloof,hoop en glorie is een leven zonder energie en dus dood.

De aankondiging van Johannes Wardenier met zijn 'brandstofloze motor' en de gevolgen daarvan hadden teveel impact. Zoals u kan lezen werd de mooiste Start-up van de twintigste eeuw snel de nek om gedraaid. De toenmalige burgemeester Eugen Maas riep 'dossier gesloten'.

Tenminste 4 andere personen ontvingen dezelfde ellende als Wardenier toen ze hun uitvindingen(motor techniek) gestalte gaven aan het publiek. 

De belangen van de 'hogere machten der aarde' lieten ook nu hun belangen tonen. 

Het idee van een 'fossiele vrije generatie' of het uitspraken van 'Gods akkers en haar rentmeesterschap', het leken vieze woorden. Waar is het moraal en werkelijk geloof van de mens op aarde? Waarom moeten we steeds worden geconfronteerd met nep-nieuws en of idiote wereld leiders ?

Waar Johannes Wardenier bij voorbaat kansloos was als kleine boerenzoon en knutselaar hebben de zogenaamde afgestudeerden hun heil gezocht in het aanstuwen van roofbouw en uitputting van de aarde om hun eigen weelde vaak te koesteren(uitzonderingen daar gelaten)

Het feit dat Wardenier geen hulp kreeg bij zijn Start-up en uiteindelijk werd afgevoerd naar een 'krankzinnige' instelling laat ook maar weer blijken hoe de wereld van toen dacht.

Mensen, boeren, plattelanders, ondernemers, werkelozen, ambtenaren, klerken, directeuren, kinderen en huisvrouwen, allen leven ze op deze geschapen aarde. Als eenieder iets heeft wat iets werkelijk toevoegt aan de vlakke aarde dan zou die gene nooit moeten worden bedreigd of erger.

De mens mag zich dan heugen op de voortgang in techniek, maar het moraal is stappen naar beneden gegaan. Denk eens aan het taalgebruik in de media en sociale media? De schuttingwoorden worden zelfs als normaal gezien. Beleefdheids normen vervagen overal. Nog overheersen verdien modellen(geld zucht) boven dien modellen. Dat is de wereld die we kennen.

'

------------------------------------------------------------------

Ook dienen we te beseffen dat klasse justitie altijd aanwezig is bij Staats belangen. Een klein voorbeeldje is Gerrit Achterberg(1905-1962), de bekende Nederlandse dichter die in 1937 een vrouw(hospita) vermoorde en haar 16 jarige kind verwonde aan wie hij zich vergreep(aanranding). Hij werd veroordeeld tot 5 jaar tbc verpleging waarin hij in alle vrijheid zijn gedichten bundels mocht maken. Geen duimbreedte werd hem in de weg gelegd.

Hij verkreeg grote prijzen zoals de PC Hooft prijs en de Constantijn Huygens prijs net na de tweede wereld oorlog. 

Zijn carrière als dichter kreeg pas duidelijk gestalte nadat Roel Houwink zich als zijn literaire mentorontpopte. Het eerste resultaat was de bundel Afvaart (1931) waarin Achterbergs hoofdthema al aanwezig is: het oproepen van de gestorven geliefde.Na de publicatie van Afvaart raakte Achterberg in een geestelijke crisis,De verwarring die dat met zich meebracht leidde bij Achterberg vaak tot gewelddadige buien.

In 1946 trouwde Achterberg met een jeugdvriendin: Catrien van Baak(1908-1989) van wie in kleine kring bekend was dat ze in de oorlog NSB'er was geweest en minnares van een Duitse SS'er. Het echtpaar ging op de eerste etage van de villa Mariahoeve te Hoonte (Neede) wonen. De laatste jaren van zijn leven woonde hij samen met haar in Leusden waar hij in 1962 aan een hartaanval overleed.

Achterbergs persoonlijke problemen en zijn drankzucht werden lange tijd door zijn vrienden en bewonderaars toegedekt met de mantel der liefde. Een typische stukje klasse justitie voor een gewelddadige misdadiger.

 

 

 

Gerrit Achterberg werd door de klasse justitie in Nederland als misdadiger beschermd.