Jan de Vries zijn beoogde schoolboekje

Deze burgemeerster, Remco Heite, verbood een schoolboek over Johannes Wardenier in 1990.

Wie is Jan de Vries en zijn betrokkenheid tot Johannes Wardenier ?

Dhr. Jan de Vries werkte voor de gemeente Weststellingwerf te Wolvega. Hij heeft enorm veel kennis opgedaan omtrent de "Kwestie Wardenier" en kent alle stukken die bij de gemeente lagen vanaf 1934 omtrent Wardenier. Dit is waardevol geweest inzake mijn onderzoek.

In 1990 deed hij een persoonlijk initiatief om een schoolboekje uit te brengen over Den Uitvinder.

Dit werd heimelijk afgeblazen.. door de burgemeester destijds omdat er 'bedreigingen' kwamen vanuit een"verzet"groep die dit niet wilde. Door belangen en angst gegrepen heeft de toenmalige burgemeester het project, en initiatief van Jan de Vries, definitief afgeblazen......

Deze burgemeester(PVDA) die dit boekwerk over Johannes Wardenier tegenhield is Dhr. Remco Heite, geboren te Steggerda te 1946. Hij was burgemeester van 1989-2005 van deze gemeente.Hij werd bekend door zijn schaak toernooi inspiraties, niet om Johannes Wardenier te eren en hem postuum ere burger te maken.....

Verder ; 

Jan de Vries is 45 jaar in dienst geweest bij de gemeente Weststellingwerf, waarvan 26 jaar als hoofd van de Afdeling Onderwijs. In die functie was hij onder andere verantwoordelijk voor de totstandkoming en de ontwikkeling van het vak heemkunde voor de leerlingen van het basisonderwijs in de gemeente. In dit kader zijn ongeveer 60 lesboekjes op het gebied van de geschiedenis, de natuur, de streektaal en de kunst ontwikkeld.

Zijn hobby’s zijn onder andere fotografie en filmen, het verzamelen van historisch materiaal en oude foto’s van de gemeente. Zijn verzameling beslaat ruim twintig meter aan informatie, 28.000 historische foto’s en 120 oude films over de gemeente Weststellingwerf. Hij heeft een aantal boeken op zijn naam staan, zoals Van Riet en Rotan, Opdat wij nooit vergeten, De dorpen van Weststellingwerf in oude ansichten, Over de weg in Wolvega en Op weg naar zelfstandigheid.