Willem Matthias van der Scheer

Opname tekening. Johannes teneergeslagen.

Een bijzonder voorval in Het Mysterie Wardenier is de opname in een 'krankzinnigeninstelling' in Groningen. Dat heeft de gemoederen uit die tijd(1934) behoorlijk geraakt. Dat de uitvinder van de mooiste Start-up van de twintigste eeuw 'krankzinnig' werd, verklaart....is al krankzinnig opzich!

De beroemdste psychiater en neuroloog van Nederland werd ingezet, namelijk prof. dr. M. van der Scheer.

 

 

Wie was die prof. Dr van der Scheer die Johannes Wardenier zou behandelen?

Geboren te Abbenbroek27 december 1882 - Haren, overleden 10 september 1957

Prof. Dr. Van der Scheer doorliep het gymnasium in Tiel, studeerde aan de universiteit van Amsterdam en werd arts in 1907. Hij was gedurende twee jaar assistent van professor Winkler en werd in 1909 benoemd tot geneesheer aan het gesticht Meerenberg. In 1912 verwierf Van der Scheer de doctorsgraad. Hij maakte deel uit van de redactie van de bladen voor Psychologie en Neurologie en was secretaris van de voordracht vergaderingen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie en Neurologie. Van zijn hand verschenen vele belangrijke wetenschappelijke werken.

In 1916 werd Van der Scheer benoemd tot inspecteur van het staatstoezicht op krankzinnigen en krankzinnigengestichten in Nederland. Rijksgestichten waren er toen in Medemblik en Grave gevestigd, terwijl zich bovendien in Nederland nog verschillende bijzondere gestichten bevonden waaraan speciale geneeskundigen verbonden waren.

Van der Scheer was tegen separeren van patiënten en vond dat men deze patiënten, hoe onrustig ook, op de eigen verantwoordelijkheid moest aanspreken en bij voorkeur werk moest bieden. Hooguit mocht een verpleegster een zeer onrustige patiënt die het zitten op zaal tussen andere mensen niet meer uithield een paar minuten afzonderen, als de rest van de aanwezigen te veel last van zo iemand had.

Van der Scheer werd later benoemd tot hoogleraar in Groningen, maar weigerde in de oorlog college te geven als niet alle studenten daaraan deel mochten nemen. Zijn echtgenote werd hierop het huis uit gezet, haar huishouden werd geplunderd en zij overleed vlak daarna. Van der Scheer zelf stierf in 1957.

Johannes Wardenier zijn opname;

Op 08-11-1934 werd Johannes Wardenier, na overleg met 'hogere autoriteiten' door burgemeester Eugen Maas gegijzeld, ontvoerd en afgevoerd naar Groningen ......Dr. M. van der Scheer wachtte hem op als behandelende arts. Na een tiental dagen van opname, deels in isolatie, werd Johannes Wardenier vrij gelaten. Bij zijn terug komst was de motor verdwenen...... Tijdens het bezoek van zijn vader en broers was de sfeer om te snijden, de familie was in geheel niet welkom.

Oud verpleger Nannenberg verklaarde ooit veel later' Wardenier werd overspannen binnen gebracht en hij kon fantasie en werkelijkheid niet meer onderscheiden' ......

Opmerkelijk dat Wardenier beweerde op 12-03-1935 in Wolvega dat hij, toen hij terug was gekeerd uit de kliniek, hulp aangeboden kreeg van vele zijden, o.a.. van den Italiaanse militaire attaché en van een maatschappij uit Amerika, waarbij een minister betrokken zou zijn. 

Opmerkelijk dat tijdens het korte verblijf in, tijdens het luchten buiten, een motorfiets gebruiker op een mechanisch defect werd gewezen door Johannes. Het bleek de lokale beheerder te zijn die later toegaf dat wat Johannes vertelde ook klopte en het euvel verholpen werd. Ondanks het verbod om met patiënten iets te openbaren was de man in kwestie erg onder de indruk van deze jongeman...

Opmerkelijk is de automobiel waarmee Wardenier werd afgevoerd vanuit Wolvega naar Groningen. Deze zou naar veel speuren een Chevrolet Master Sedan of een Morris Saloon zijn geweest uit 1934. De eigenaar was waarschijnlijk A.E. Baron van Voorst tot Voorst uit Dalfsen. Commissaris van de Koningin van Overijssel. Het kenteken is AM-40-74 of VK-14-97. Heeft u andere suggesties dan verneem ik dat graag.

Ook iemand die deze automobiel in bezit heeft, meldt u zich bij ons.

Wie kent zich uit hierin en wil ons ondersteunen?

 

 

De man die Wardenier 'gezond' verklaarde nadat burgemeester Eugen Maas hem als 'krankzinnig' had bestempelt.Vreemde situatie derhalve.

Met een B-Ford uit 1933 werd Johannes Wardenier waarschijnlijk afgevoerd naar Groningen. Of sommigen zeggen met een Chevrolet