Bert Looper, directeur van het Friese Tresoar zijn visie op Johannes Wardenier

Bert Looper geeft zijn visie op Johannes Wardenier

Omroep Friesland

Omrop Fryslan ofwel Omroep Friesland maakte via Gewest tot Gewest op 16-02-1985 een reportage over Het Mysterie Wardenier.

It mystearje Johan Wardenier. It spile yn Wolvegea. Johan Wardenier makke yn de 30-er jierren fan de foarige ieu in tekening en foarbyld fan de brânstofleaze motor. Der wie in protte belangstelling foar, Philips soe sels in grutte autofabryk begjinne yn Wolvegea, ek de boargemaster en wethâlder wiene optein. Mar de ein fan it ferhaal kaam doe't se Wardenier opsluten ha yn in tehûs foar minsken dy't geastessiik wiene. Letter is hy al frijlitten, mar hoewol dy motors sa linkendewei no op de merk komme, is der fan him neat mear fernaam. Wat de doe makke reportaazje yn Van Gewest tot Gewest jûn yn Gewest Fryslân ek sjen lit is dat der net iens mear in grêf wie foar Wardenier. De reportaazje is fan 16 jannewaris 1985 en doe seach van Gewest tot Gewest ek noch efkes op de Skarsterlânske koartebaankampioenskippen, it wie winter, en Bauke Jonkman waard winner. Jûn allegear yn Gewest Fryslân.

----------------------------------------------------------------------------

Bert Looper , directeur van het Friese TRESOAR gaf zijn visie erop.

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/842700-video-powercollege-over-het-mysterie-van-johannes-wardenier