In november en december 2001 kwamen er twee uitgebreide artikelen uit onder de naam De Affaire Wardenier ( deel 1 en 2 ).

Deze artikelen werden geschreven door een zekere Marcel van Beurden.

https://www.stelling.nl/kleintje/edities/2001/november-362/wardeele?highlight=WyJ3YXJkZW5pZXIiXQ==

https://www.stelling.nl/kleintje/edities/2001/december-363/wardeel2?highlight=WyJ3YXJkZW5pZXIiXQ==

Wat is 'Kleintje Muurkrant ' ? 

Kleintje Muurkrant wil via het openbaar maken van feiten, het geven van achtergrondinformatie en het plaatsen van discussiestukken, het verzet tegen misstanden in de maatschappij aanwakkeren. Wij willen onszelf en anderen aanzetten tot zelfstandig kritisch denken en handelen en tegelijkertijd een platformfunctie vervullen voor actiegroepen in Den Bosch en verre omgeving. 
Vanaf 1977 – sinds meer dan veertig jaar dus al – staat het Kleintje open voor een ieder die hieraan een bijdrage wil leveren

Er is helaas geen verder contact .....

Redactie