Wilheleminahoeve te Opende(Groningen) waar Wardenier werd ondergebracht in 1936

Slaap plaats voor ondergebrachten

Johannes Wardenier in gevangenschap

Johannes Wardenier heeft in zijn leven meerdere malen te maken gehad met verschillende soorten van gevangenschap. Nou weten we dat zijn leven tussen' hoop en wanhoop'  was en dat hij ook in zijn relatieve vrijheid ook een sterke verstikkende weerstand vaak, onbegrepen en tegengewerkt door' de hogere machten' 

Wellicht is voor elke familie(Wardenier) de veroordelingen van Johannes een onbespreekbare schaamte geweest, we moeten rekening houden met de enorme tegenwind die hij ook kreeg al in zijn vroege leven. Dat rechters redelijk coulant waren had wellicht ook te maken dat Wardenier niemand echt kwaad wilde doen of het puur voor eigen gewin deed, Een stuk 'wraak gevoel' mag je het noemen....maar ook dit is niet goed te praten. Zoals de Bijbel al wijselijk schreef: ' Houdt u echter in alle dingen uw zinnen bij elkaar, lijd kwaad, volhard in uw missie" 

Zijn gevangenschappen op een rijtje;

Van 08-11-1934 tot en met 18-11-1934  gegijzeld en niet vrijwillig gevangen genomen in het Academische ziekenhuis, afdeling psychische ziektes in Groningen. Deels isolatie cel.

November 1935 - mei 1936 gedetineerd in Zwolle in afwachting van zijn proces. Opgepakt wegens vermeende diefstallen van tenminste 2 automobielen(Zwolle) en een motorfiets(Deventer), Daarnaast twee heren kostuums en een overjas uit Meppel.

Van 07-05-1936 tot en met?   Opname in het Kolonie Wilhelminahoeve in Opende(Groningen) dit nadat de Rechtbank in Zwolle 'bewezen' achtte dat Johannes Wardenier zich schuldig maakte aan de diefstal(niet hij alleen) van een tweetal auto's en een motorfiets uit Deventer. Hij kreeg hiervoor een jaar voorwaardelijk opgelegd met de bepaling dat hij zal worden opgenomen in het Wilhelminahoeve in Opende(een kolonie). Zolang de Kolonie (vereniging Het Hoge Land) het nuttig achtte, moest Johannes Wardenier daar verblijven en zich opmaken voor een terug keer in de 'maatschappij' ...

Van 13-08-1943 tot en met 13-06-1944 door de Duitsers gevangen gezet, eerst 3 maanden in Utrecht en daarna via Kleve naar Siegburg. Na zijn gevangenschap nog op die plaats in een ziekenhuis gelegen en opgehaald door het Rode Kruis terug naar Nederland.

Reden voor zijn gevangenschap was het stelen van bonnen en persoonskaarten. Opgepakt in Nijmegen op het treinstation. 

Van 09-1944 tot 12-1944 (3 maanden) opnieuw gevangen genomen (niet bevestigd) door de Duitsers wegens het tegenwerken van de bezetter. Zijn pleegmoeder werd in het gezicht geslagen en een achterbuurman die zich verzette, werd dood geschoten destijds.

Vanaf 1945 - 1949 opgenomen in een sanatorium in Laren (Noord-Holland) deels onvrijwillig. Reden was zijn slechte gezondheid, maar ook het speciale tribunaal onderzoek tegen zijn persoon. Hij werd in november 1949 geheel vrijgesproken van alle ingebrachte klachten...

Verdere gevangen namens, opnamen en arrestaties zijn ons niet bekend.

 

 

 

 

Hier verbleef jarenlang Johannes Wardenier , een luxe sanatorium te Laren bij Blaricum. Hij kon daar dagelijks zijn sigaren roken en vorstelijk bezoek ontvangen.