Zijn er kansen met een 'brandstofloze motor' ?

Op de vraag of er kansen zijn om met een 'brandstofloze motor' te komen?

Maar waarom dit uiteindelijk wordt tegen gehouden zien we in de volgende 4 punten. Leest u mee en ook wat de conclusie is;

Voor velen is er de vraag waarom de technologie begin 2021 nog niet is doorgebroken op de energiemarkt. Wat me betreft zijn er vier hoofdredenen, vier krachten die een rol spelen.

1) De eerste is de onwetendheid en het scepticisme bij het publiek. De burger in zijn onwetendheid loopt mee met het heersende denken en is bang daar buiten te vallen. Maatschappelijk een aanvaardbaar leven willen hebben betekent meedoen en je aanpassen. Net als in een klein dorp. De onwetende mens denkt dat vrije-energie-apparaten gewoon niet werken en dat het allemaal, maar bedrog en wensdenken is, een soort van geloof.

Maar de samenzweringstheorieën van de verdedigers van de nieuwe energie zijn niet geheel ongegrond. Ze zijn gebaseerd op waarheid, op echte vervolging en onderdrukking... Het moet echter gezegd worden dat deze manier van denken wel een slecht en oppervlakkig beeld van het probleem biedt. Die vorm van denken is niet de manier om het publiek te overtuigen van een blijde boodschap.

We hebben met het verzet van het scepticisme en de onwetendheid die alle suggesties van een georganiseerde weerstand tegen het nieuwe denken wegwuift te maken met niets minder dan een paradigmatische revolutie, een omslag in het denken op wereldniveau waarin de mens in zijn geheel anders zal moeten leren denken en handelen. Het scepticisme in negatieve, ongezonde zin is niets meer dan een vorm van weerstand tegen vernieuwingen geboren uit kleinburgerlijke en enggeestige gehechtheden.

In gezonde personen is het gewoon de korrel zout, om te voorkomen dat men niet beet wordt genomen. Je moet natuurlijk kritisch blijven. Maar voor een oplettende persoon zijn de tekenen van een naderende omslag alom zichtbaar, met name in het actuele energie- en milieudebat dat regelmatig het nieuws haalt.

Aan het eind van die discussie zal de 21ste eeuw echt heel anders eruitzien dan de vorige, dat is een ding dat zeker is. Iedereen is het er ook over eens dat er een omslag moet komen, maar de geest en de wetenschap van de nieuwe wereldorde zoals die zal zijn komt niet zomaar uit de lucht vallen. We zijn er niet zomaar klaar voor en het lukt allemaal niet op stel en sprong, we zijn immers niet opgevoed met een andere wetenschap dan de vertrouwde en hebben er dus ook nooit op in leren spelen anders dan met een stereotype reactie.

Er zijn ontwikkelingen op vele fronten mee gemoeid en wie heeft het overzicht? Qua informatie raakt men al snel overdonderd door de enorme onrust van alle zich verdringende opties. Alleen al op het gebied van de nieuwe energie. De cynicus heeft daarmee dan geen geloof en geduld als hij geplaatst wordt voor de kinderziekten en het geïsoleerde en onbeholpene van de uiteenlopende verschijnselen.

O.a. deze publicatie probeert dit eerste probleem van het cynisme en de onwetendheid aan te pakken door de zaken op het gebied van de nieuwe, vrije energietechnologie sober, nuchter en serieus op een rijtje te zetten. Daarnaast zijn er nog drie belangrijke krachten die meespelen.

 

2) Ten tweede zijn er de gevestigde belangen van het grootkapitaal. Een ander energiesysteem zet de economische en maatschappelijke verhoudingen totaal op zijn kop zodat er vanuit de financiële sector niet direct medewerking of enthousiasme te verwachten valt.

De internationale, mondiale verdediging van het kapitaalbelang vormt de kracht die heeft geleid tot veel samenzweringstheorie, maar het is tegelijkertijd ook de kracht die uiteindelijk de kar zal trekken om de wereld te veranderen.

De noodzaak is er al, de gehechtheid aan financiële voordelen is het struikelblok. Geld is God niet alleen gaan vervangen, maar als kapitalistisch systeem zelfs heel het natuurlijke leven van de mens in harmonie met de natuur. Het gaat steeds om controle, veiligheid en strafrecht, met name strafrecht tegen terroristen.

Zonder het geld gaat het allemaal niet meer, zo lijkt het. Maar historisch is het een bekend mechanisme, de vernieuwing en de maatschappelijke omwentelingen keerden zich altijd al tegen juist de illusie van een welvaart die niet een algemeen welzijn blijkt te zijn.

 

3) Het derde struikelblok vormt de politiek en de regeringen daarmee die voor de nationale en internationale veiligheid moeten borg staan (zie b.v. SECRECY ORDER - Title 35, United States Code (1952), Section 181-188). Wie de geldstroom en de energie beheerst heerst over de wereld en dus kan energie buiten de overheidscontrole om niet direct in het belang van staten en nationale overheden zijn die zijn geassocieerd met het behalen en handhaven van economisch voordeel.

In het politieke bedrijf waarin we onze grieven over onrechtvaardige machtsverhoudingen ventileren verspeelt de mensheid echter zijn kracht en talent ter wille van deelbelangen. De algemene integratie van deze deelbelangen is het probleem. Welke regering is nu goed geïntegreerd en duurzaam? Is regeren meer dan een mooie carrièrekans voor een ambitieuze persoon? Een duurzame regering is echter net zo belangrijk als duurzame energie.

Welke naam zou zo'n regering op wereldniveau moeten hebben en wie zijn daarvan dan de vertegenwoordigers? Het is duidelijk dat iemand met een vrije-energie generator die dit hele machtscomplex ondergraaft niet direct welkom is, als er velen schuldig zijn is er geen behoefte aan helden.

 

4) De vierde kracht die een rol speelt is de kracht der misleiding. Natuurlijk zijn er altijd mensen die met de hoop, het geloof en de liefde van de mensen op de loop gaan en mee willen liften met de realiteit van de nieuwe mogelijkheden.

Het is verleidelijk met list en bedrog mensen te winnen en tot donaties en dergelijke aan te zetten, voordat er echt iets concreets gepresteerd wordt. Meer dan goede goochelaars zijn dit soort mensen niet en wegens fraude staan ze in feite ook buiten de wet. En dat hoeft zelfs niet eens een bewuste vorm van bedrog te zijn.

Het is niet goed om mensen verdacht te maken onder de boven genoemde uitvinders en nieuwe-energie propagandisten. Ongetwijfeld zijn er bewuste manipuleerders van verschillende graden van individuele en sociale pathologie tussen te vinden, ook al, het moet gezegd, werken ze allemaal mee aan het bevorderen van een reëel en bewezen fenomeen. Maar op zijn plaats is hier toch een voorbeeld van zoals het niet moet.

De Amerikaan Troy Reed, een ondernemende uitvinder, deed in de negentiger jaren van de vorige eeuw een serieuze poging om een overunity magneetmotor te bouwen. Hij haalde de pers met zijn Surge Motor, en verwierf veel ondersteuning van zelfs bekende personen als de Hollywood-acteur Dennis Weaver.

Hij presenteerde een auto die op zijn motor zou rijden zonder verdere brandstof of emissie. Maar hij moest ten lange leste toegeven dat zijn project was mislukt. Eerst ondersteuning verwerven en dan proberen te slagen met te doen alsof is duidelijk de foute aanpak.

De essentie van misleiding is op de eerste plaats de zelfmisleiding, een al dan niet te vergeven falen om de eigen fouten te onderkennen. Deugdelijke wetenschap bestaat uit proberen en vergissen, aannamen en weerleggingen.

Met de manier waarop Johannes Wardenier in zichzelf geloofde en zo verstrikt raakte in een web van verwachtingen, leek het allemaal geen bedrog wat hij te bieden had, hij is ook zomaar een goede mechanicus, maar met de uiteindelijke wanhoop, tijd, tijdgeest en situatie was het onthoudbaar en niet levens vatbaar.

Met het inacht nemen van de genoemde hinderpalen moeten we collectief intussen de nieuwe inzichten op het gebied van de vrije energietechnologie verder onderzoeken, begrijpen, implementeren en uiteindelijk ook gaan onderwijzen. Daarvoor is een systematische denkwijze nodig. Enkel maar wat handigheidjes, een patent met geniale of toevallige ontdekkingen en wat ego succes zullen de kar niet trekken.

Er moet een samenhangende visie komen die al de besproken vindingen onder één noemer kan vangen en in een breder maatschappelijk perspectief plaatst. De zaak moet behalve commercieel haalbaar, ook politiek, sociaal en educatief bespreekbaar worden, anders kunnen we niet tot beheersing en beschaving komen en de vrede en vooruitgang ermee waarborgen.

Per slot van rekening is het een kwestie van een keuze maken hoe we over vijftig jaar het zonder olie en gas willen stellen en dat vereist allereerst een goed, multidisciplinair wetenschappelijk verantwoord, verder uit te bouwen overzicht.

Conclusies voor u; 

Is er door uw uitvinding het alleen om een dien model te doen dan is er geen verdienmodel zegt dit wereldsysteem, dus niet interessant voor een regering, groot kapitaal en duistere machten.

Uiteindelijk was de ‘brandstofloze motor’ aankondiging van Johannes Wardenier juist het verdienmodel. Maar voor wie dan? Juist, voor de aarde….en haar rentmeesterschap die wij als mens zouden moeten uitvoeren! 

Ontzag voor de Schepping kan alleen als u nederig bent naar God toe. Helaas is deze wereld vol troebelingen en onwaarheden. Men wil ongoddelijken en daardoor onmenselijken. Onze media is besmet met het dodelijke virus.

Hoe dan ook is er goed nieuws en gaan we naar de herschepping met Jezus Christus, de Nazireeër als hij terug komt op de platte aarde.