Den Uitvinder

Hoe een kansloze jongeman uit een gehucht even 'wereld nieuws' werd, een unieke gebeurtenis. 

 

 

Wilt u teksten en/of fotografie gebruiken voor een boek over wijlen Johannes Wardenier dan dient u mij toestemming te vragen. Misbruik is strafbaar.

De websitehouder heeft een machtiging van de directe familie wijlen Johannes Wardenier om te mogen publiceren.

W.A. van der Weide, website beheerder.

 

PS! Er wordt gewerkt om in 2023-2024 een boekwerk over het leven en de motor Wardenier uit te brengen.

Verder distantiëren wij ons van het uitgebrachte boekwerk 'Koning voor 7even dagen' van Paul Schilperoord in 2022.

In dat boek wordt wijlen Johannes Wardenier met pek en veren besmeurd door de joodse schrijver die zich beroept op zijn 'ware verhaal'(zie pagina Paul Schilperoord). Na de klucht betreffende zijn vorige boek over de joodse' ontwerper Jozef Ganz en de Volkswagen krijgen we nu weer het volgende 'ware verhaal'' voorgeschoteld.

Als redactie staan wij alleen open voor dialoog mits het opbouwend is en niet vanuit goedkope postulering. Mensen die met aanvullende informatie komen, uit een zuiver hart, zijn alleen welkom.

 

 

 

Vele uitvinders die werkelijk iets toevoegen aan de aarde werden veelal verguist. Mede doordat de mensheid zich in het 'Edmund Gettier Syndroom' bevind. Waarnemingen vertroebelen door verkeerde aannames.