3 x premier van Nederland onder Wilhelmina , de voormalige directeur van Shell en Bataafse Olie Maatschappij. Een calvinistische gelovige.

Premier Hendrik Colijn

Hij beheerste de Nederlandse politiek in de jaren dertig, was berucht om zijn harde bezuinigingspolitiek in de crisistijd, en staat bekend als een onwrikbaar, beginselvast politicus: Hendrik Colijn (1869 – 1944)

Hendrikus Colijn is misschien wel de meest verguisde Nederlandse president. Hoewel hij tijdens zijn regeerperiode zeer populair was, is hij achteraf zwaar bekritiseerd. Zijn economische beleid zou niet deugen en zijn verkeerde inschatting van de dreiging van Nazi Duitsland is hem zeer kwalijk genomen. Het beeld dat nu van Colijn bestaat is er een van keihard optreden, betuttelende toespraken en struisvogel politiek: ‘Gaat u maar rustig slapen.’ Toen in 1998 deel één van de biografie van Herman Langeveld uitkwam, barstte er nog meer verontwaardiging los over Colijn’s acties in Nederlandsch Indië. Toch was Colijn in de jaren dertig voor velen de sterke man die Nederland in een zware tijd nodig had.

In 1933 wordt Colijn voor de tweede maal minister-president. Colijn probeert de economische malaise te boven te komen door de begroting sluitend te houden. Er wordt gekort op de werkelozensteun, wat in 1934 resulteert in het Jordaanoproer, en onderwijs. Het geld wat hierop bezuinigd wordt, gaat echter op aan subsidies aan de boeren en de toestand van de Nederlandse economie verslechtert. De werkeloosheid blijft stijgen, en dit terwijl er in de andere West Europese landen sprake is van licht herstel. In 1935 is 15 procent van de niet zelfstandige beroepsbevolking werkeloos.
Colijn is er fel op tegen om de gouden standaard los te laten, dat wil zeggen, de gulden van het goud los te koppelen. Hij ziet het als diefstal. Het spaargeld van mensen zou veel minder waard worden. Dat het vasthouden aan de gouden standaard de arme mensen nog zwaarder benadeelt, lijkt hij niet te beseffen. In de crisisjaren gaat het ene na het andere land van het goud blok voor het blok. Devaluatie wordt gezien als een lapmiddel voor economie. Het zou de export stimuleren en zo de economie. Colijn laat uiteindelijk de gouden standaard pas los als Nederland een dag lang het enige overgebleven goudland is. Het heeft een onmiddellijk gunstig effect op de economie. Het lijkt niet alsof mensen het Colijn kwalijk nemen dat hij zo lang gewacht heeft met het loslaten van de gouden standaard. In populariteitspolls na de devaluatie komt hij goed uit de bus. In een radiotoespraak vertelt hij het Nederlandse volk dat de beslissing hem ‘onnoemelijk zwaar’ gevallen is.

De Affaire ;

Premier Colijn was nogal bezeten van 'buitenlandse dames' , zo hield hij er een buitenechterlijke relatie in stand met een dame uit Berlijn. Haar naam Hella Schultz. In Nederland kreeg men er lucht van en dat werd een nare zaak voor deze ex directeur van Shell die zich maar graag zelf zag in Duitsland na de machtsovername van de NSDAP.

Een document van de Sicherheitsdienst uit 1941 over Colijn vermeldt dat Colijn in de jaren dertig een ‘Dirne in Berlin aushielt’, die hem chanteerde.

Johannes Wardenier ; 

Het gerucht gaat dat premier Hendrik Colijn op 07 November te Zwolle samen met de toenmalige burgemeester van Wolvega ,de burgervader van Zwolle . leden van de Geheime Dienst , Shell en ook waarschijnlijk de commissaris van de Koningin(Overijssel).....een geheime ontmoeting hadden betreffende De zaak Wardenier. Colijn , zelf een oud top man van Shell, zou opdracht hebben gegeven per direct De Zaak Wardenier op slot te gooien. Later heeft Eugen Maas(Wolvega), bevestigd omtrent de 'hogere autoriteiten' ....

Het resultaat was dat Eugen Maas, burgermeester van Wolvega, op 08-11......Johannes Wardenier liet komen om hem ter plekke te gijzelen en af te voeren naar Groningen...

Colijn rookte sigaren die per stuk een waarde hadden van en weekloon voor een landarbeider of werkeloze timmerman.

Verder was Colijn overtuigd dat Adolf Hitler zijn economie en politieke gedachtengoed het beste was voor ons.

Opmerkelijk was dat Clijn wel 20 sigaren op rookte per dag ! Dit in schril contrast met zijn idool Adolf Hitler die..

Een politiek leider als Adolf Hitler ging heel anders om met roken. "Onder zijn regering werd veel geld uitgegeven aan onderzoek naar roken. In 1936 werd er een oorzakelijk verband tussen roken en longkanker gevonden", vertelt biograaf Willem Melching. "Fascisten geloofden toen in een zuiver lichaam en veel sporten. Daar paste roken helemaal niet bij."

Een lastige houding in die tijd. Oud-premier Hendrikus Colijn werd door een verslaggever van de krant ooit gefeliciteerd om zijn 'talent' voor roken. Jansen van Galen: "De verslaggever schreef: 'Hij kan alles. Driemaal premier, een werker, een regent en een roker. Wel 20 sigaren per dag, proficiat excellentie!'"

 

 

 

Premier Colijn struikelde letterlijk over deze Duitse dame