Paul Schilperoord over wijlen Johannes Wardenier

Een energieloos boekwerk.

Paul Schilperoord (Den Haag,16-02-1977) is een freelancejournalist en schrijft artikelen over techniek.

Hij werd wat bekender met zijn populistische uitgave; Paul Schilperoord, ‘Het ware verhaal van de Kever – hoe Hitler het ontwerp van een joodse genie confisqueerde’

Reactie op dit boekwerk door onze redactie;

Het zogenaamde 'ware verhaal' is alleen "waar" voor deze freelancejournalist. Via de links marxistische woke cultuur kanalen als een NPO, Nieuwsuur, VARA, NOS, BNN etc maakte hij al propaganda voor zijn commerciële boekwerk met een voor ons misplaatste aanklacht tegen het VW concern. Er werd zelfs een film gemaakt welke geen feitelijke onderbouwing had dan alleen links joodse beklag spuwen op het VW concern.

De kenner van Nederland op het gebied van automobiel geschiedenis is Dr. Vincent van der Vinne. Die onderlegde puntsgewijs waarom Jozef Ganz niet de geestelijke vader was van de Volkswagen.

https://www.vincentvandervinne.nl/josef-ganz-was-niet-de-geestelijk-vader-van-de-volkswagen/

Mijnheer van der Vinne heeft ons persoonlijk toestemming gegeven om zijn onderzoek te publiceren op deze website.

De linkse media heeft deze kenner nooit gevraagd voor zijn mening! Opmerkelijk dat de media 'kritiekloos' alles overnam van Paul Schilperoord(die zelf een jood is) omdat het om een joodse man ging, deze Jozef Ganz. Schijnbaar is verder onderzoek dan niet meer nodig. Voor ons is dit riool journalistiek.

Nu komt hij wederom met zijn bekende cliché 'waar verhaal'.......over wijlen Johannes Wardenier. Je kunt je nu al afvragen, wat hij in zijn vorige boek over Jozef Ganz beweerde, dat 'het ware verhaal' geen hout sneed. Bij de klucht over Jozef Ganz had hij zijn kruit allang verschoten en onbetrouwbaar te zijn.

WIKIPEDIA schrijft over Dhr. Ganz; 'Hij probeerde te worden erkend als de bedenker van de 'kever", die in de jaren dertig door constructeur Ferdinand Porsche verder werd ontwikkeld en na 1945 uitgroeide tot een van de populairste automodellen voor de grote massa. Door zijn vele rechtszaken werd hij echter vooral als een querulant beschouwd. Zwitserland wees hem uit.'

We gaan verder.......

Samen met een zekere René De Rooij schreef hij een gewraakt artikel in De Ingenieur(Vakblad)over Johannes Wardenier. Dat was in 2012. Ze beloofden een boek uit te brengen dat Wardenier een oplichter was....8 jaar later in 2020 was dat boek er nog niet...

Ook dit is opmerkelijk dat degene die valse vooringenomenheid toont iemand anders veroordeelt.

En nu op 28-10-2022 komt hij met de titel met 'Koning voor 7even dagen"  Zijn halve familie wordt daarin geroemd als koningen en koninginnen......

Het boekwerk is volgens ons energieloos geschreven met een slap goedkoop kaft, die krom staat als je het een paar keer hebt geopend.

Het is weinig hoopvol voor de aarde, mens, rentmeesterschap, God en wijlen Wardenier. 

Het is onbegrijpelijk voor ons dat een gezond lateraal denkend mens dit boekwerk ooit gaat kopen en waarderen....

Het logische waarom?

Een paar voorbeelden van onbetrouwbaar weergeven uit het boek van Paul Schilperoord;

Op bladzijde 93 beweert deze schrijver dat Johannes Wardenier zou hebben gezegd dat hij alles had verzonnen(zuivere fantasie). De bron zou een krantenartikel(180)zijn. Je ziet hier de vooringenomenheid van de schrijver die dit als feit schrijft, maar wat niet meer dan een suggestieve opmerking was van een journalist(Uit de Limburger) die Wardenier nooit heeft gesproken. Dat is een staaltje pure riooljournalistiek en misleidend.

We zien op bladzijde 119 dat hij, Schilperoord, spreekt over een motor demonstratie van Wardenier te Willemsoord. Dat zou zijn op 25-02-1935. Op 03-01-2022 heeft hij, Schilperoord, een telefoongesprek met een zekere Janneke Zoeghout(233) wiens vader waarschijnlijk Jaap Zoeghart(technicus volgens Schilperoord) zou zijn(vermoeden redactie). Hierin wordt Wardenier van 'luchtfietserij' beschuldigt(Janneke Zoeghout) van iemand die er zelf niet bij was. Ook verwijst hij naar een Courant van 12-03-1935 , dat is wel wat laat gezien de demo op 25-02 was, en er helemaal geen journalist bij op die bewuste demonstratie. Het artikel konden we niet terug vinden dus wie speelt hier luchtfietserij? Juist Paul Schilperoord.Ook haalt hij er nog een VPRO radio(235) verslag(voor ons bekend) uit 1985 die hierin ook helemaal geen verklaring/uitsluitsel geeft.

Verder een tekening op bladzijde 151 van de joodse ontwerper Jo Spier. Volgens deze schrijver zou dit in 1934 zijn wat een klinkklare leugen is. Waarom? Johannes Wardenier stond in 1934 niet voor een rechter.

Dan bijvoorbeeld naar pagina 258 daar noemt de schrijver Wardenier een Fries met de reeds bekende negatieve verwensingen. Wijlen Johannes Wardenier was geen Fries en de negatieve verwensingen aan zijn adres zijn dan ook voor rekening van deze negatieve veroordelende schrijver.

Een volgende klucht is dat hij zijn halve familie erbij haalt om wijlen Johannes Wardenier te framen. Dat doet hij onder meer door een zekere Inge Schilperoord naar voren te brengen die zijn manuscript nakeek. Ook gaat deze dame een psychologische beschouwing op Wardenier loslaten. Dat noemt de schrijver 'fascinerend'.......niet vergetend dat dit gekleurd en uiterst ongepast is. De zelfverklaarde onafhankelijke journalist, die de  'de slager keurt zijn eigen vlees' hanteert.

Net zoals in zijn vorige pro-Joodse boek over J.Ganz, worden er tientallen pagina's geschreven over de 'tweede wereld oorlog' en hoe 'fantastisch alle joodse mensen wel niet waren'. Waarom hij allerhande zaken erbij haalt voor zijn joodse lobby is niet relevant voor u als lezer. Het wegzetten van wijlen Wardenier als een oorlogsmisdadiger is echt belachelijk en zelfs misselijkmakend, Het laat het ware karakter zien 'van deze geïmplodeerde ingenieur'.

Feit; Wijlen Wardenier werd na de oorlog van alle zogenaamde beschuldigen(door anderen) vrijgesproken door de rechtbank(tribunaal) in Arnhem(1949). Dat wordt nergens vermeld in zijn boekwerk.

Ook vergeet hij(of wil het niet weten) dat in 1940-1941 Nederland van zijn werkeloosheid af was. Het was hoog conjunctuur en de Nederlandse Spoorwegen deed de transporten van Nederland naar Frankrijk waar de oorlog nog enige weken doorborduurde. Dat Johannes Wardenier wordt weggezet omdat hij betrokken was bij transporten is dan ook heel goedkoop spelen op de man.... 

Dan heeft hij op bladzijde 205 het kopje 'De gek van Steenwijkerwold'.

Hij begint weer te bazelen met zijn pro-Joodse opvattingen. Tientallen pagina's over de oorlog schrijven vanuit postulering. Na de opeenvolgende pagina's te hebben gelezen kun je alleen maar afvragen wie hier de echte gek is.........

Conclusie; Deze Paul Schilperoord zit schijnbaar vol rancune en jaloezie dat hij nooit iets baanbrekend heeft uitgevonden(laat staan een poging deed). Hij doet zich voor van goed joods komaf en intellectueel te zijn. Ook roemt hij vooral zichzelf als techneut en ingenieur om daarbij allerhande morbide ficties van 'atoombommen tot ruimtevaart' achterna te hollen. Lachwekkend voor de redactie was de klucht over Jozef Ganz. 

We gaan verder;

Paul Schilperoord schrijft mij in 2019; Wees gerust, dat boek verschijnt volgend jaar zodat u het ware verhaal van Johannes Wardenier in alle geuren en kleuren kunt lezen! Ik adviseer u in de toekomst om uw toon wat te matigen en eerst uw feiten te checken voordat u dergelijke e-mails de wereld in stuurt. Aldus deze Paul Schilperoord.

 

Bron: Het Technologietijdschrift De Ingenieur, nummer 10/11, jaargang 124 van 29 juni 2012 Tekst: Paul Schilperood

 

"BINNEN- EN BUITENLAND RAAKTEN IN 1934 IN DE BAN VAN DE FRIES JOHANNES WARDENIER, DIE EEN BRANDSTOFLOZE MOTOR ZOU HEBBEN UITGEVONDEN. EEN PROTOTYPE VAN DE MOTOR, DIE OP GECOMPRIMEERDE LUCHT ZOU WERKEN, KON WARDENIER ECHTER NIET LATEN ZIEN. LIET DE OLIE-INDUSTRIE DEZE MOTOR WERKELIJK VERDWIJNEN EN WARDENIER IN EEN PSYCHIATRISCHE INRICHTING OPNEMEN? OF WAS DE 'FRIESE EDISON' EEN GROTE FANTAST?"

Op een email van mij in 2019 waarin ik hem vroeg waar dat 'boek' bleef, antwoordde hij hoogst geïrriteerd (zie hieronder)

Ik schreef in 2019; heb nooit meer iets vernomen op zijn belofte met een Boek te komen samen met René de Rooij. Beloftes maakt schuld. Indien u iets roept kom dan met feiten en probeer niet iemand weg te zetten voor je eigen ego. 

Hij schreef en beweerde volmondig in 2012 nog het volgende over Wardenier; de werkelijk geschiedenis van Wardenier wordt momenteel opgetekend door René de Rooij, op basis van jarenlang onderzoek. 

Het boek van De Rooij en Schilperoord zal voor eens en voor altijd afrekenen met het 'mysterie-Wardenier'. Aldus zijn gespierde taalgebruik destijds........

PS! Ook mag het duidelijk zijn dat wijlen Johannes Wardenier zichzelf nooit 7 dagen Koning waande. Dus cynisme en sarcasme van de schrijver die zelf nogmaals nooit een baanbrekende uitvinding toonde! 

Hij, Paul Schilperoord, liet zelfs opschrijven Mundus vult decipi, ergo decipiatur(De wereld wil bedrogen worden).

Iets wat hij zelf ondersteunt namelijk met het geloof en promoten van morbide fictie zoals; Atoombommen, ruimtevaart, heliocentrisch model, astronauten, evolutie en het IS lucht kasteel......opmerkelijk dat hij geen enkel technisch bewijs kan overleggen of dit wel uitvoerbaar is......

Als je geloof doorleefd is kan het elke vraagstelling aan is ons advies aan deze zogenaamde 'wetenschapper' die voor ons een luchtfietser is.

PS! Bij hoogstwaarschijnlijke zekerheid heeft hij delen van onze website misbruikt voor zijn commerciële boekwerk. Er is nooit toestemming gevraagd aan ons en de directe familie.

 

Redactie website wijlen Johannes Wardenier

 

 

Josef Ganz zijn Proto type, het lijkt helemaal niet op een KEVER uit de jaren dertig. Zijn claims dat hij de 'uitvinder' was van de KEVER wordt alleen door Paul Schilperoord ondersteund. Een joods sausje over deze klucht doet schijnbaar goed verkopen.