Hoofd Ingenieur George Neelen

Op bezoek bij ir. Haarhuis te Eindhoven.

Een opmerkelijk bezoek bracht de journalist Henk Ymker aan een voormalige Philips top-onderzoeker van het beruchte NATLAB. Zijn naam ir. George Neelen.

Die verkondigde dat Philips wel zeker een 'patent'van Wardenier had "opgekocht".

Dat zou in 1957 zijn geweest. Hieronder het verslag die in verschillende dagbladen kwam des noorden van Nederland.

Bij een bezoek van mij in 2019 aan een werkplaats van Philips oud medewerkers heb ik een telefoon lijst gevonden waarop de naam ir. George Neelen stond. Hij was wel degelijk betrokken bij de "hete luchtmotor'van Philips destijds. Ondanks dat men ook daar in Eindhoven stellig ontkende de naam George Neelen te kennen bleek dit een leugen.

Het inverband brengen van Wardenier met Philips blijft een mysterie met belangen. Oud medewerkers zien Philips als hun broodheer. Ze blijven loyaal tot hun dood daar is. Dat ir. George Neelen op zijn sterfbed de moed had om het onderstaande te vertellen is UNIEK te noemen. Hij zal wel als een 'verrader' worden bezien bij de Philips clan....

Hulde aan ir. George Neelen !

Wardenier en zijn ‘wondermotor’ zijn vorige week (weer) in het nieuws gekomen door de nieuwe versie van het boek ‘Het mysterie Wardenier’ van de Steenwijker journalist Henk Ymker. Bovendien staan er medio mei in theater De Meenthe in Steenwijk liefst vier (inmiddels vrijwel uitverkochte) opvoeringen op stapel van een gelijknamige musical over Wardenier, waarvan theaterdirecteur Han Evers de producer is. Laatstgenoemde heeft samen met Henk Ymker een bezoek gebracht aan ir. George Neelen. Dat gebeurde in gezelschap van diens vriend Ben Geutskens uit Norg, die de Steenwijkers op het spoor heeft gezet.

Uit de markt laten verdwijnen

Ir. Neelen (88) is ernstig ziek en aan bed gekluisterd.

Hij heeft Wardenier nooit gezien of gesproken, maar wist te vertellen dat hij zelf wel de beschrijving heeft gelezen van het patent. Volgens Ir. Neelen heeft Philips dat in 1957 gekocht met als doel om het uit de markt te laten verdwijnen. Het patent had volgens Neelen betrekking op een zogenaamde koudgaskoelmachine. Wardenier was in die periode opnieuw met de uitvinding bezig en zou er blijk van hebben gegeven te beschikken over goede kennis van thermodynamica, waarbij moet worden gedacht aan het gedrag van gassen bij veranderende temperatuur, druk en volume. Ir. Neelen vanaf zijn ziekbed: ‘Philips dacht het idee van Wardenier ooit nog eens te kunnen gebruiken, maar dat is nooit gebeurd.’

Juni 2020 overleed Ir. George Neelen.

In het nieuwe boek ‘Het mysterie Wardenier’ wordt van diverse personen opgetekend, dat er nauwe banden moeten hebben bestaan tussen Philips en Wardenier. Philips zelf heeft die betrokkenheid tot dusver altijd ontkend. Voor het eerst heeft een voormalig projectleider daar nu informatie over prijsgegeven.

PS ! In 2019 werd bezocht een andere onderzoeker, dat was Ir. Haarhuis, de vader van de beroemde tennisser Paul Haarhuis.Hij ontving het boek 'Het Mysterie Wardenier'  geschreven door Henk Ymker met veel trots. Hij overhandigde de voorzitter van de website enige foto's omtrent de heteluchtmotor en gaf een klein schaalmodel cadeau.