De Octrooien Wardenier ?

Ir. J.H.C. de Brey , chef technische dienst Bataafse Olie Maatschappij

Recent(06-2021) kon Dhr. Klaas de Jong mij helpen met het vinden van oude Philips-octrooien aangaande brandstofloze motoren.

Hallo hr. van der Heide, op Uw site "Het Mysterie Wardenier" stelt U de vraag :


Een Patent in 1941 was met een anonieme uitvinder.....en in 1942 met een uitvinder F.L van Weenen......wie was deze mijnheer Weenen en was zijn relatie met Johannes Wardenier?
 
De "uitvinder" Ir. Franciscus Lambertus van Weenen woonde in Eindhoven en was daar uiteraard werkzaam bij Philips !  
 

https://mijnoctrooi.rvo.nl/fo-eregister-view/search/details/107084_NP1910/0/186/19/10/0/1/0/null_null/KGFhbnZyYWdlcmhvdWRlcjoocGhpbGlwcykgQU5EIChwdWJsaWNhdGllZGF0dW06WzE5MzAtMDEtMDEgVE8gMTk1MC0xMi0zMV0gT1IgaW5zY2hyaWp2aW5nc2RhdHVtOlsxOTMwLTAxLTAxIFRPIDE5NTAtMTItMzFdIE9SIHZlcmxlbmluZ3NkYXR1bTpbMTkzMC0wMS0wMSBUTyAxOTUwLTEyLTMxXSBPUiB2b29ycmFuZ3NkYXR1bTpbMTkzMC0wMS0wMSBUTyAxOTUwLTEyLTMxXSApKSBBTkQgcGF0ZW50UmVjb3JkU2VxOjE=

Uitvinder 1 was dus Ir. Franciscus Lambertus van Weenen, waarover ik U al informeerde in een vorige e-mail n.a.v. de vraag op Uw site.

Uitvinder 2 was Ir. Heinrich de Brey, eveneens woonachtig te Eindhoven en werkzaam bij Philips. Heinrich was een zoon van Ir. Jan Heinrich Christoph de Brey en die was weer chef Technische Dienst van de Bataafsche Petroleum Maatschappij.

De gemachtigde was Ir. J. Wijsman, die in die tijd samen met  Mr.Ir. G. Oudemans, Ir. C.A.S. Hamelink, Ir.B.S.H. Stieler, Ir. S. Ehrlich, Ir. G.A. Douwenga-van Dooren, Mej. M.W. ten Oever, Laura Pieck, Lenie Korff en Elly Kiefer, het Philips Octrooibureau bemanden. De laatste twee genoemden zijn daar overigens in december 1939 weggegaan.

Vr. gr. Klaas de Jong.

In het jaar 1934 sprak Johannes Wardenier over 'zijn patent' ofwel octrooi. Zijn idee(n) werden bekeken door rijksingenieurs destijds.....dat vertelde Wardenier. Onder meer door een zeker Ir Wessel Wesel uit Arnhem. Die zag de motor lopen, maar vertelde veel later anderen dat het op water liep. Johannes zou een slang hebben aangesloten op de waterleidingkraan volgens hem.Had het huisje waar Johannes woonde dan al een moderne waterleiding in 1934?

Waarschijnlijk wilde hij zijn idee tot een octrooi laten registreren en werd hem dat niet gegund.Zo heeft hij nooit een octrooi op zijn naam gekregen en gehad is mijn conclusie. Hierop kon de familie ook niets claimen bij inbreuk.

In de jaren veertig kwam Philips wel plotseling met octrooien in de "geest' van Wardenier als gloeilampen fabrikant. Dit lezen we onder de Pagina Ir. Herre Rinia.